Onderwijsnetwerken met resultaat

Naar effectieve netwerken in het onderwijs?

Auteurs:

Renée van Schoonhoven, Pieter Leenheer & Marloes Keijzer

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., Leenheer, P., & Keijzer, M. (2012). Onderwijsnetwerken met resultaat. Naar effectieve netwerken in het onderwijs? Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Samenwerking tussen scholen maakt voor leerlingen de overstap van vmbo naar mbo, en van mbo naar hbo eenvoudiger. De lesstof sluit dan beter aan en het vervolgonderwijs weet meer over de leerling of student omdat relevante gegevens zijn overgedragen. Samenwerken bevordert zo een doorlopende leerlijn, over de grenzen van één onderwijsinstelling. Om samen met andere instellingen schooloverstijgende doelen te halen participeren veel scholen in netwerken, in regionaal verband of over de grens van hun onderwijssector heen.

Effectieve samenwerking

De overheid heeft samenwerking in netwerken de afgelopen jaren gestimuleerd. Maar werkt het ook? Wat maakt samenwerking in onderwijsnetwerken effectief? En werkt het bereikte resultaat ook door in de school zelf? Theorie en praktijk Naar deze vragen heeft ECBO een verkennende studie laten verrichten. In de studie wordt de relevante literatuur over onderwijsnetwerken op een rij gezet. Ook worden de vragen met praktijkvoorbeelden beantwoord: een netwerk vmbo-mbo, een netwerk mbo-bedrijfsleven en een netwerk mbo-hbo.

Download de onderzoekspublicatie