Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

Auteurs:

Jose Hermanussen & Hester Smulders

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., & Smulders, H. (2020). Kennisateliers MBO; Over theorie, model en praktijk. ’s-Hertogenbosch: ECBO

Korte samenvatting:

De Kennisateliers MBO is een praktijkgerichte methode waarbij kennisontwikkeling en professionalisering hand in hand gaan, bedoeld om onderwijsprofessionals in het mbo te ondersteunen bij het ontwikkelen van handzame kennis over wat werkt bij de aanpak van complexe onderwijsvraagstukken.
Docenten en leiding/staf worden door de onderzoekers begeleid om de eigen kennis en inzichten expliciet te maken en relevante kennis/databronnen doelmatig te benutten bij de inrichting en facilitering van leerarrangementen. Tevens leren zij via systematische reflectie een analyse te maken van de werkzame elementen (ontwerpprincipes): wat werkt, voor wie, waarom en in welke situatie? Deze publicatie geeft inzicht in de aanpak (waarom, wat, hoe, voor wie) van de Kennisateliers MBO en zet uiteen op welke (theoretische) basis de benadering is gestoeld. Met concrete voorbeelden laten we zien hoe de methodiek van de kennisateliers werkt in de praktijk.
De publicatie is bestemd voor voortrekkers van innovatieprocessen binnen scholen: opleidingsontwerpers, docentonderzoekers, beleidsmedewerkers, management.

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema?

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten