Onderzoek grensoverschrijdende mobiliteit

ECBO werkt mee aan internationaal onderzoek naar grensoverschrijdende mobiliteit

Themapagina ‘Leren en werken in onderwijssteams’ live op het Kennisknooppunt

Logo onderwijskennis website

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen 

Formatief evalueren

Laaggeletterden zijn niet zielig! | Opinie Trouw

Laaggeletterdheid cinop ecbo trouw 10 september 2021

Schrijf je nu in voor de Mbo Onderzoeksdag 2021!

Tool Geletterdheidinzicht leidt tot onderbouwde keuze doelgroepenbeleid

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het PO

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Drie scenario’s voor stages in de zorg

Neem deel aan de week van de 21ste-eeuwse vaardigheden

Week van de 21ste-eeuwse vaardigheden ecbo

Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou?

Pre-promotietraject

KOMPAS21 gaat door in 2021!

Kompas21 cinop 2021

Themapagina ‘Hybride leeromgevingen’ live op het kennisknooppunt

Logo onderwijskennis website

Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021  

Nieuwbouw koning wilhelm I college

Hoe begeleid je rekenzwakke mbo-studenten?

Rekenzwakke mbo-studenten

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Rotterdam ontmoet Urk: Onderwijsexperiment rond diversiteit in het mbo

MBO Connect | eerste online community voor en door mbo-professionals

Mbo Connect Powered by BVMBO

Een geslaagd slotsymposium prepromotietraject

Pre-promotietraject

Online tweedaagse ‘Teachers in the lead’

Online tweedaagse Teachers in the lead

Tien adviezen voor kennisgedreven onderwijsontwikkeling

Treinmetafoor kennisgedreven onderwijsontwikkeling

Canon beroepsonderwijs: jouw gids voor kennis uit onderzoek

Canon beroepsonderwijs website

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Tweede enquête impact coronacrisis op het beroepsonderwijs

Tien jaar na invoering rekeneisen in het mbo: waar staan we nu?

Rekenonderwijs in het mbo

Persbericht | Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

Workshop winnaars aanmoedigingsprijs Mbo onderzoeksdag

Mbo onderzoeksdag prijswinnaars

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

Wat leerde onderzoek ons in 2020?

Kennistafels | Doorwerking van innovaties in het mbo

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het PO

Persbericht | Mbo-studenten tevreden over 21ste-eeuwse vaardigheden; kritisch over grenzen stellen en gezond gedrag

Resultaten Move21 onderzoek

Hoe de Tech Campus van ROC Midden Nederland werkt aan gepersonaliseerd leren: inspiratie voor de onderwijspraktijk

Gepersonaliseerd onderwijs (1)

15 Mbo-vertegenwoordigers door gesprek samen sterker in innovatie

Nieuwe prototypes voor ondernemerschap in het mbo

Ondernemerschapsonderwijs prototypes (1)

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?

Onderzoek stageproblematiek in zorg en welzijn gestart

Experts over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt

Boekje kansrijk uit de coronacrisis

Nieuwe Programmaraad voor Onderwijsonderzoek en Kennisbenuttingsraad van het NRO

Nationaal Regieoraan Onderwijsonderzoek

Toekenningen praktijkgericht onderzoek | toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Adviesrapport | Eindtermen taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Aandacht voor mensenrechten in het mbo nog niet structureel ingebed

Onderzoek impact COVID-19/Social distancing op de mbo-student

Discussiepanel governance in het mbo in en na corona

Governance in het mbo tijdens en na corona

Bekijk de top 5 webinars van ECBO

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Videotips: onderwijsinnovatie met ICT

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Digitaal leren ecbo

Minister Ingrid van Engelshoven bezoekt ‘Teacher in the Lead’

Teacher in the Lead

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

mbo experimenteert met diversiteit

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Rapport IKwilverderleren.nl

Vet in Europe Database online

Foto nw header (3)

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

mbo experimenteert met diversiteit

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Hackathon

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start

Zorg voor de toekomst

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019

Debat over Burgerschap

ECBO Leren door onderzoek

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Werkplekleren in het beroepsonderwijs

ECBO partner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Kompas21 lancering op 2 juli

Kompas21