Nieuwe data Leergang mbo 2020

Bekijk de top 5 webinars van ECBO

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Videotips voor werken op afstand

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Nieuw: rapport toekomstbestendig bevoegdhedenstelstel vo

Minister Ingrid van Engelshoven bezoekt ‘Teacher in the Lead’

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

Leergang mbo 2020 – doe mee!

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Rapport IKwilverderleren.nl

Vet in Europe Database online

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019

Inventarisatie: Aandacht voor mensenrechten in het mbo

Debat over Burgerschap

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Dr. Patricia Brouwer in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Data derde editie leergang Teacher in the Lead bekend!

ECBO partner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Kompas21 lancering op 2 juli