De dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

Bouwstenen voor een aanpak

Auteurs:

Louise van de Venne, Jose Hermanussen, Marlies Honingh & Marieke van Genugten

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van de Venne, L., Hermanussen, J., Honingh, M., & Van Genugten, M. (2014). De dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo. Bouwstenen voor een aanpak. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In de afgelopen jaren staat onderwijskwaliteit in alle onderwijssectoren veelvuldig op de agenda van bestuurders. Er is echter nog weinig bekend over voorwaarden in het organisatieklimaat en de cultuur van de organisatie die de dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit bevorderen dan wel over de manier waarop de zorg voor onderwijskwaliteit een plek heeft in het dagelijks handelen. Deze vragen vormden aanleiding om te onderzoeken hoe in het mbo werk gemaakt wordt van onderwijskwaliteit.

De publicatie

De dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo bespreekt de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek, waarbij zowel docenten, teamleiders, sectordirecteuren, kwaliteitszorgmanagers als besturen van vier regionale opleidingencentra (roc’s) betrokken waren.

Bespreektool

Op basis van de ontwikkelde meetinstrumenten biedt deze publicatie scholen een bespreektool om vast te stellen of er binnen de school of het team een cultuur is, gericht op ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Het bespreken van de aspecten die in deze tool zijn opgenomen, helpt een organisatiecultuur te bevorderen waarbinnen het gebruikelijk is te leren, elkaar te stimuleren de eigen professionaliteit en teamprestaties te verbeteren. Over de auteurs Louise van de Venne is verbonden aan de Masteropleiding Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, José Hermanussen is verbonden aan ECBO, Marlies Honingh en Marieke van Genugten zijn beiden verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Download de onderzoekspublicatie