Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Tussenrapportage 2019 deel 1

Auteurs:

Ton Eimers, Bianca Leest, Pieter Aalbers, Jose Hermanussen, Ronald Ferket & Renée van Schoonhoven

Publicatiedatum:


Thema's:

Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Eimers, T., Leest, B., Aalbers, P., Hermanussen, J., Ferket, R., & Van Schoonhoven, R. (2019). Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo. Tussenrapportage 2019 deel 1. Nijmegen: KBA i.s.m. ECBO en Vrije Universiteit Amsterdam.

Korte samenvatting:

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding. Gelijk met de invoering van de nieuwe wet is een meerjarig onderzoek gestart om de implementatie en gevolgen van de wet te monitoren en evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van KBA, Vrije Universiteit en ECBO. De eerste tussenrapportage is nu beschikbaar. Hierin is vooral gekeken naar de eerste, directe effecten van de invoering van de wet.

Download de onderzoekspublicatie