Instroom, doorstroom en uitstroom in het beroepsonderwijs

Studenten kunnen op verschillende momenten wisselen van schooltype, opleidingsrichting of leerweg. Via het vmbo, mbo en/of hbo stromen leerlingen door het beroepsonderwijs en behalen ze ‘hun’ onderwijsniveau. In het Nederlandse onderwijsstelsel zijn er naast de reguliere leerroutes veel overstapmogelijkheden. Dat maakt tal van onderwijsloopbanen in en na het mbo mogelijk. ECBO analyseert instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in het beroepsonderwijs.

  • Leerlingstromen: We analyseren de stromen van mogelijke onderwijsloopbanen in en na het mbo. Daarbij kijken we naar de gehele beroepskolom. De studenten staan altijd centraal. Welke routes kiezen studenten en welke routes zijn het meest succesvol? Met het onderzoek dat we doen verkrijgen we meer inzicht in de onderwijsloopbanen, leerlingstromen en de ontwikkelingen daar binnen. Daarnaast onderzoeken we het effect van beleid op deze stromen.
  • Kwantitatieve data: Binnen ECBO hebben we ruime ervaring met het monitoren en evalueren van onderwijsbeleid. Bovendien zijn we volledig thuis in het analyseren van studentgegevens. Voor het onderzoek naar leerlingstromen hebben we toegang tot een grote hoeveelheid kwantitatieve data. We analyseren registratiedata, waarbij we gebruikmaken van databestanden van DUO. Het onderzoek beslaat de hele keten, van vmbo bb tot hbo.
  • In context: We monitoren de leerlingstromen in de beroepskolom en evalueren het effect van beleid daarop. Het gaat niet alleen om kwantitatieve data, we weten ze ook in de context te plaatsen en te duiden. Zo zijn we betrokken bij belangrijke vernieuwingen. Denk daarbij aan doorlopende leerlijnen (vakmanschap- en technologieroute) en de Associate Degree, maar ook aan politiek actuele zaken, zoals doorstroom mbo-hbo en gelijke kansen binnen het onderwijs.