Voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven

Wij doen onderzoek voor diverse opdrachtgevers vanuit de overheid, onderwijsinstellingen, sectororganisaties, kennispartners en afdelingen voor learning & development in het bedrijfsleven.

Wij werken veel samen met mbo’s, met nationale en internationale kennisinstituten op het terrein van beroepsonderwijs, met beleidsonderzoeksbureaus en praktijkonderzoeksbureaus. En met universiteiten, hogescholen, lectoraten en onderzoeksinstituten gelieerd aan universiteiten. En natuurlijk voeren we opdrachten uit voor onderwijsorganisaties zelf.

Diverse opdrachtgevers

We voeren opdrachten uit voor diverse organisaties betrokken bij (beroeps)onderwijs, zoals het NRO, de MBO Raad, BVMBO, de Onderwijsraad en de Commissie Examens. Ook werken we voor  de ministeries van OCW en SZW en voor landelijke initiatieven zoals als Tel mee met Taal. We voeren opdrachten uit voor provincies en gemeenten, voor roc’s, aoc’s en hogescholen, voor organisaties betrokken bij volwasseneneducatie (zoals Stichting Lezen & Schrijven, Steunpunt Volwasseneneducatie, Oefenen.nl) en diverse brancheorganisaties (waaronder SBB en A&O Metalektro). Internationaal dragen we bij aan studies van het beroepsonderwijs voor CEDEFOP (o.a. Refernet), OECD en de EC.

Logoecbo

Diepgewortelde onderzoekstraditie

ECBO kent een diepgewortelde onderzoekstraditie. We hebben een team van ervaren en gepromoveerde onderzoekers in huis, gecombineerd met onderwijsexperts op het gebied van kennisinfrastructuur en het toepasbaar maken van kennis. ECBO heeft niet alleen directe relaties met de praktijk van het beroepsonderwijs van vandaag. We zijn ook betrokken bij kennis- en scholingsvraagstukken in het bedrijfsleven met het oog op een leven lang leren.