Blikvanger: Brede Vorming in de praktijk van ROC Friese Poort

Pieter Baay, Benedicte Bombala, Ronald Ferket, Alieke Hofland, Tara Schoemaker, Lidwien Feld, Marjolein Kuitert, Jan Twilt & Koen Vos

Adviesrapport taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Jo Fond Lam, Riet Thijssen, Annemarie Groot & Doreen Verbakel

Meetinstrumenten basisvaardigheden 2019

Annemarie Groot & Evie Jansens

Aandacht voor mensenrechten in het mbo

Benedicte Bombala, Alieke Hofland, Naomi Smulders & Pieter Baay

Evaluatie subsidieregeling laagtaalvaardige werknemers

Annemarie Groot, Karien Coppens & Koen Vinckx

Motiveren van laaggeletterden

Annemarie Groot, Karien Coppens & Jo Fond Lam

KOMPAS21: een schets van de reis en ervaringen tot nu toe.

Pieter Baay, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen & Miryam de Hoo

Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Denise Bijman

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Joost Meijer, Marieke Buisman, Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Vincent Jonker, Steven Kuijper & Monica Wijers

Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu?

Pieter Baay, Alieke Hofland & Fabian Vlastuin

Kwaliteitsborging van het educatieaanbod

Annemarie Groot

NT1leren.nl

Annemarie Groot

De laaggeletterden centraal

Annemarie Groot, Ingrid Christoffels, Christine Clement en Jo Fond Lam

Slowscan ROC Friese Poort

Pieter Baay & Rozemarijn van Toly

De waarde(n) van brede vorming

Pieter Baay & Alieke Hofland

Zelf-assessment docent 21ste-eeuwse vaardigheden

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Annemarie Groot

Preventie door interventie

Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Christine Clement & Jo Fond Lam

Burgerschap buiten de klas: buitenschoolse activiteiten in het vo

Manja Coopmans & Pieter Baay

Praktijkvoorbeelden

Pieter Baay, Ingrid Christoffels & Joost de Haan

Slowscan: 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum

Pieter Baay & Ingrid Christoffels m.m.v. Dina Medanhodzic & Sara van Kesteren

Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo

Pieter Baay, Alieke Hofland, Anne de Groot & Irma Romme

Kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten over sociaal-maatschappelijke thema’s

Esther Beekman & Pieter Baay

Relatie laaggeletterdheid en armoede

Ingrid Christoffels, Pieter Baay, Ineke Bijlsma & Mark Levels

Toekomst educatie vanuit perspectief roc’s

Paul Steehouder & Pieter Baay m.m.v. Evie Jansens

De toekomst begint vandaag

Ingrid Christoffels & Pieter Baay

Taalniveaus op het mbo

Annemarie Groot, Willem Houtkoop, Paul Steehouder & Marieke Buisman

Geletterdheid naar sectoren

Ingrid Christoffels & Karel Kans

Digitaal problemen oplossen in de 21ste eeuw

Ingrid Christoffels & Paul Steehouder

Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

Pieter Baay, Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Mbo-onderwijs rondom sociaal-culturele kwesties biedt kansen en uitdagingen

Régina Petit & Ellen Verheijen

Rekenniveaus op het mbo; Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat

Marieke Buisman

Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Evaluatie kwalificatiedossiers mbo

Arjan van der Meijden & Régina Petit

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven

Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Kernvaardigheden in Nederland

Willem Houtkoop, Jim Allen, Marieke Buisman, Didier Fouarge & Rolf van der Velden

Vraag naar vaardigheden

Amélia Roman

Laaggeletterdheid in Nederland

Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Wat levert het op?

Arjan van der Meijden

Uitval, diplomering en opstroom binnen het mbo

Arjan van der Meijden

Taal terug op het mbo

Eline Raaphorst & Paul Steehouder

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2007

Willem Houtkoop