Formatief evalueren van rekenen in het mbo

Annemarie Groot, Vincent Jonker, Michiel Veldhuis, Monica Wijers en Esther Woertman, m.m.v. Said el Abouti, Ingeborg Hofman, Cor Hordijk, Burak Korkmaz, Myrthe Lampe, Margreet Luth, Wilco Meijer, Natascha Meijer en Randy Robinson

Formatief evalueren van Nederlands in het mbo

Inge van Meelis, Jacqueline de Maa, Femke Scheltinga en Annemarie Groot

Regionale Programma’s Laaggeletterdheid

Annemarie Groot, Marlies Elderenbosch, Ellen van Drie, Anneloes van Delft, Ina den Hollander & Bert-Jan Buiskool

Move21 | Toolkit voor het formatief beoordelen van toekomstgerichte vaardigheden in het mbo

Pieter Baay, Karien Coppens, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen, Ester Scholten (ECBO), Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen), en Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten – ten Brinke (Open Universiteit)

Move21 | Formatief beoordelen in het mbo

Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)

Move21 | Toekomstgerichte vaardigheden in ontwikkeling in het mbo

Pieter Baay, Karien Coppens, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen, Ester Scholten (ECBO), Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen)

Blikvanger: Brede Vorming in de praktijk van ROC Friese Poort

Pieter Baay, Benedicte Bombala, Ronald Ferket, Alieke Hofland, Tara Schoemaker, Lidwien Feld, Marjolein Kuitert, Jan Twilt & Koen Vos

Move21 | Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

Pieter Baay, Karien Coppens, Ester Scholten, Andrea Klaeijsen (ECBO) Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen), Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)

Adviesrapport taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Jo Fond Lam, Riet Thijssen, Annemarie Groot & Doreen Verbakel

Meetinstrumenten basisvaardigheden 2019

Annemarie Groot & Evie Jansens

Aandacht voor mensenrechten in het mbo

Benedicte Bombala, Alieke Hofland, Naomi Smulders & Pieter Baay

Evaluatie subsidieregeling laagtaalvaardige werknemers

Annemarie Groot, Karien Coppens & Koen Vinckx

Motiveren van laaggeletterden

Annemarie Groot, Karien Coppens & Jo Fond Lam

KOMPAS21: een schets van de reis en ervaringen tot nu toe.

Pieter Baay, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen & Miryam de Hoo

Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Denise Bijman

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Joost Meijer, Marieke Buisman, Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Vincent Jonker, Steven Kuijper & Monica Wijers

Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu?

Pieter Baay, Alieke Hofland & Fabian Vlastuin

Kwaliteitsborging van het educatieaanbod

Annemarie Groot

NT1leren.nl

Annemarie Groot

De laaggeletterden centraal

Annemarie Groot, Ingrid Christoffels, Christine Clement en Jo Fond Lam

Slowscan ROC Friese Poort

Pieter Baay & Rozemarijn van Toly

De waarde(n) van brede vorming

Pieter Baay & Alieke Hofland

Zelf-assessment docent 21ste-eeuwse vaardigheden

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Annemarie Groot

Preventie door interventie

Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Christine Clement & Jo Fond Lam

Burgerschap buiten de klas: buitenschoolse activiteiten in het vo

Manja Coopmans & Pieter Baay

Praktijkvoorbeelden

Pieter Baay, Ingrid Christoffels & Joost de Haan

Slowscan: 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum

Pieter Baay & Ingrid Christoffels m.m.v. Dina Medanhodzic & Sara van Kesteren

Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo

Pieter Baay, Alieke Hofland, Anne de Groot & Irma Romme

Kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten over sociaal-maatschappelijke thema’s

Esther Beekman & Pieter Baay

Relatie laaggeletterdheid en armoede

Ingrid Christoffels, Pieter Baay, Ineke Bijlsma & Mark Levels

Toekomst educatie vanuit perspectief roc’s

Paul Steehouder & Pieter Baay m.m.v. Evie Jansens

De toekomst begint vandaag

Ingrid Christoffels & Pieter Baay

Taalniveaus op het mbo

Annemarie Groot, Willem Houtkoop, Paul Steehouder & Marieke Buisman

Geletterdheid naar sectoren

Ingrid Christoffels & Karel Kans

Digitaal problemen oplossen in de 21ste eeuw

Ingrid Christoffels & Paul Steehouder

Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

Pieter Baay, Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Mbo-onderwijs rondom sociaal-culturele kwesties biedt kansen en uitdagingen

Régina Petit & Ellen Verheijen

Rekenniveaus op het mbo; Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat

Marieke Buisman

Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Evaluatie kwalificatiedossiers mbo

Arjan van der Meijden & Régina Petit

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven

Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Kernvaardigheden in Nederland

Willem Houtkoop, Jim Allen, Marieke Buisman, Didier Fouarge & Rolf van der Velden

Vraag naar vaardigheden

Amélia Roman

Laaggeletterdheid in Nederland

Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Wat levert het op?

Arjan van der Meijden

Uitval, diplomering en opstroom binnen het mbo

Arjan van der Meijden

Taal terug op het mbo

Eline Raaphorst & Paul Steehouder

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2007

Willem Houtkoop