De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

Input ten behoeve van de groeistrategie

Auteurs:

José Hermanussen & Sanne van Herpen, m.m.v. Marloes van Bussel, Ronald Ferket, Annemarie Groot, Mona Almushat & Sandra Wagemakers

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Hermanussen, J., & Van Herpen, S., m.m.v. Van Bussel, M., Ferket, R., Groot, A., Almushat, A., & Wagemakers, S. (2021). De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren: Input ten behoeve van de groeistrategie. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ECBO hoe Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) het best vorm kan krijgen om te komen tot 100% opleiden van studenten via SO&P. ECBO inventariseerde de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde van SO&P in de sectoren po, vo en mbo. Op dit moment zijn er 110 SO&P-partnerschappen, verspreid door heel Nederland. Het onderzoek bestudeert zowel het opleiden van docenten in erkende partnerschappen/opleidingsscholen als het opleiden van leraren in samenwerkingsverbanden die niet erkend zijn en dus geen subsidie ontvangen het ministerie van OCW.

Breede steun voor SO&P

Uit het onderzoek blijkt dat er brede steun is voor SO&P. De meerwaarde voor het samen opleiden van leraren wordt gezien. Het versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen, en er is een gedeelde verantwoordelijkheid en betere afstemming tussen theorie en praktijk. Daarnaast leert men met en van elkaar over hoe studenten het beste kunnen worden opgeleid.

Positieve beoordeling kwaliteit begeleiding, beoordeling, curriculum en leeromgeving

Respondenten in alle sectoren beoordelen de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling, de kwaliteit van het curriculum en van de leeromgeving, de kwaliteit van de student/startende docent en de kwaliteit van het professionaliseren van startend en zittend personeel positiever sinds deelname aan SO&P.

Er is ook erkenning voor de meerwaarde van SO&P voor het professionaliseren van startend en zittend personeel. Er komt nieuwe kennis de scholen in en er wordt samen nieuwe kennis gemaakt over het ontwikkelen, uitvoeren of evalueren van onderwijs. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

Aanbevelingen voor opleiden via SO&P

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Naar schatting worden 39% van alle studenten die een lerarenopleiding volgen via SO&P opgeleid. Het onderzoeksrapport geeft aanbevelingen voor de partnerschappen en OCW-beleid om te komen tot een situatie waarin alle studenten via SO&P worden opgeleid.

Infographic: De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

Bekijk hier de infographic met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Samen opleiden & Professionaliseren’. De onderzoekspublicatie en infographic zijn ook gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Download de onderzoekspublicatie

Gerelateerde items

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019