Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret

Samenwerking in teams overzichtelijk in kaart

Auteurs:

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Aimée Hoeve, Maren Thomsen & Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Brouwer, P., Hermanussen, J., Hoeve, A., Thomsen, M., & Van de Venne, L. (2013). Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Samenwerking is een belangrijk thema in het hedendaagse beroepsonderwijs. En nergens lijkt dat belangrijker – en meer vanzelfsprekend – dan in de organisatorische eenheid van het beroepsonderwijs bij uitstek: het opleidingsteam. In Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret brengt ECBO de samenwerking in mbo-teams overzichtelijk in kaart. Hoe samenwerking in een team precies werkt, is echter vaak onduidelijk. Opleidingsmanagers verwachten veelal dat er binnen een team als vanzelf natuurlijke en harmonieuze werkrelaties ontstaan. Maar daar is meer voor nodig dan het simpelweg bij elkaar brengen van opleiders in een onderwijsteam. Samenwerking in beeld Deze foutieve assumptie leidt ertoe dat (het procedures van) samenwerking in opleidingsteams vaak onderbelicht blijft.

Met behulp van een teamportret brengt ECBO de samenwerking in mbo-teams helder en overzichtelijk in kaart. Gedeeld beeld Een teamportret helpt opleidingsmanagers en teams om een gedeeld beeld te vormen over samenwerking in het team en deze samenwerking te expliciteren. Daarmee is een teamportret ook een hulpmiddel voor teams en opleidingsmanagers om beter zicht krijgen op de sterke punten en mogelijke ontwikkelpunten binnen een team. Leiderschap Naast het procedures van samenwerking geeft een teamportret ook zicht op het leiderschap binnen en de prestaties van het team. Samenwerking wordt immers beïnvloed door de wijze waarop het team wordt aangestuurd. En ten slotte is samenwerking geen doel op zich, maar een middel om bepaalde doelen – zoals beter onderwijs – te bereiken.

Download de onderzoekspublicatie