Wat doen wij

ECBO:

  • is de spil in de kennisinfrastructuur voor beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
  • doet onderzoek naar leren met impact
  • is partner in het oplossen van complexe kennisvraagstukken.

Leren door onderzoek

ECBO doet wetenschappelijk verantwoord beleids- en praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs, en op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, en verspreidt deze kennis. ECBO brengt onderwijsontwikkelingen in kaart en initieert en versterkt sectorbrede innovatie- en ontwikkeltrajecten. We voeren verkenningen uit,  monitoren en evalueren en publiceren. Onze expertise: onderzoek met impact:

  • onderzoek dat leidt tot individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling.
  • onderzoek dat feedback en dialoog in de praktijk ondersteunt.
  • onderzoek naar het effect van beleid van overheid of sectororganisaties.

Onze expertise en verbindingskracht

Met name op de ontwikkeling van het mbo-onderwijs is ECBO altijd sterk betrokken geweest. Op vele manieren: in het uitvoeren van beleidsonderzoek en praktijkonderzoek, in opdracht van – en in samenwerking met bedrijven, scholen, gemeenten, landelijke overheden, sectorale en beleidskoepels, in lokaal, landelijk of internationaal perspectief. In publieke programma’s en in opdrachtonderzoek. Eén op één of in partnerschappen. Gezaghebbend, soms kritisch, maar altijd gericht op verbetering van dit onderwijs.