Wat doen wij

ECBO:

  • is de spil in de kennisinfrastructuur voor onderwijs en arbeidsmarkt
  • doet onderzoek naar leren met impact
  • is partner in het oplossen van complexe kennisvraagstukken.

Leren door onderzoek

ECBO doet wetenschappelijk verantwoord beleids- en praktijkgericht onderzoek in het onderwijs, en op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, en verspreidt deze kennis. ECBO brengt onderwijsontwikkelingen in kaart en initieert en versterkt sectorbrede innovatie- en ontwikkeltrajecten. We voeren verkenningen uit,  monitoren en evalueren en publiceren. Onze expertise: onderzoek met impact:

  • onderzoek dat leidt tot individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling.
  • onderzoek dat feedback en dialoog in de praktijk ondersteunt.
  • onderzoek naar het effect van beleid van overheid of sectororganisaties.

Onze expertise en verbindingskracht

Door kennis te ontwikkelen, en kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen wij bij aan het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs en een leven lang leren. Wij zijn een verbinder tussen beleid en praktijk, tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door kennisvraagstukken in de maatschappij en het bedrijfsleven om te zetten in oplossingen met impact. Daarvoor zetten wij onze expertise en verbindingskracht in.