Leren door onderzoek: verbetering en vernieuwing van het beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen

ECBO is gespecialiseerd in wetenschappelijk verantwoord beleids-en praktijkgericht onderzoek rondom het (middelbaar)beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen. We brengen onderwijsontwikkelingen in kaart en initiëren en versterken sectorbrede innovatie- en ontwikkeltrajecten. We voeren verkenningen uit, monitoren, evalueren en publiceren. Onafhankelijk en objectief. Daarnaast dragen we bij aan het verbeteren en vernieuwen van het (middelbaar)beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen, door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen.

Onze expertise: leren door onderzoek

Onze onderzoekers zijn gespecialiseerd in verschillende thema’s op het gebied van (middelbaar)beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen.

ECBO:

  • is de spil in de kennisinfrastructuur voor beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
  • doet onderzoek naar leren met impact
  • is partner in het oplossen van complexe kennisvraagstukken.

Ons doel: het doen van onderzoek met impact

  • onderzoek dat leidt tot individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling.
  • onderzoek dat feedback en dialoog in de praktijk ondersteunt.
  • onderzoek naar het effect van beleid van overheid of sectororganisaties.

Zo doen wij onderzoek

Onderzoeksmethodes

Wij gebruiken diverse onderzoeksmethoden en -technieken, zowel kwalitatief als kwantitatief: monitoring en evaluatie, literatuuronderzoek en pilotstudies, focusgroepen en interviews, en het analyseren van (grootschalige) databases.

Op vele manieren betrokken bij de ontwikkeling van het mbo

Bij de ontwikkeling van het mbo is ECBO is altijd sterk betrokken geweest. Op vele manieren: in het uitvoeren van beleids- en praktijkonderzoek, in opdracht van – en in samenwerking met bedrijven, scholen, gemeenten, landelijke overheden, sectorale en beleidskoepels, in lokaal, landelijk of internationaal perspectief. In publieke programma’s en in opdrachtonderzoek. Eén op één of in partnerschappen. Gezaghebbend, soms kritisch, maar altijd gericht op verbetering van dit onderwijs.

Onderzoekspublicaties

Na afronding van een onderzoek publiceert ECBO het rapport op de website. De onderzoekspublicaties zijn vrij toegankelijk. Ze zijn ingedeeld in onze vijf expertise thema’s rondom het (middelbaar)beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen.

Het team: onderwijsdeskundigen, sociale wetenschappers en experts kennisverspreiding

Ons team heeft veel kennis van beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Onze onderzoekers en experts kennisverspreiding hebben oog voor praktijkomstandigheden. Wij hebben een uitgebreid netwerk in het onderwijs, het beleidsveld en de wereld van onderzoek, ook internationaal. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op.