Branchecode goed bestuur in het mbo

Survey-onderzoek stand van zaken 2018

Auteurs:

Jose Hermanussen, Denise Bijman, Patricia Brouwer & Ronald Stevens

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., Bijman, D., Brouwer, P., & Stevens, R. (2018). Branchecode goed bestuur in het mbo; Survey-onderzoek stand van zaken 2018. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ECBO heeft in 2018 opdracht van de monitorcommissie Code Goed Bestuur Mbo een kwantitatief survey-onderzoek uitgevoerd naar de naleving en werking van de branchecode goed bestuur, met als doel zicht te krijgen op huidige stand van zaken wat betreft goed bestuur in de mbo-sector en, op de punten waar mogelijk, de vergelijking te maken met de stand van zaken in 2012 en 2007. Het onderzoek is goed representatief en er zijn zowel bestuurders, als toezichthouders als centrale medezeggenschapsorganen bevraagd.

Download de onderzoekspublicatie