Derde leerweg in mbo. Responsiviteit van roc’s

Auteurs:

Henk Ritzen (Saxion), Marc Vermeulen (TIAS) & José Hermanussen (ECBO)

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Ritzen, H., Vermeulen, M. & Hermanussen, J. (2021). Derde leerweg in mbo. Reponsiviteit van roc’s. De Nieuwe Meso, september (nr. 3), 56-61.

Korte samenvatting:

De derde leerweg is binnen het mbo relatief onbekend. Net als de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is het een variant van leren en werken. Een derde leerwegtraject wordt meestal ingezet als bedrijfsopleiding voor volwassenen en leidt op voor een erkend diploma of certificaat. Het verschil met de BBL is dat de derde leerweg niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd en geen verplichte urennorm heeft. De opleidingsduur is gemiddeld korter, maar de kosten zijn daarentegen hoger. Net als een BBL-opleiding moeten derde leerwegtrajecten voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor onderwijs en examinering. Mits goed onderbouwd, mag het roc de student vrijstellingen verlenen. De derde leerweg is een belangrijke variant om als roc het beleid van een leven lang ontwikkelen vorm te geven.

Panelbijeenkomst als verkenning derde leerwegtrajecten 

Eind januari 2021 organiseerden TIAS en ECBO tijdens de lockdown midden in de coronacrisis een online panelbijeenkomst met bestuurders, toezichthouders, leidinggevenden en accountmanagers (N=20) van roc’s. Als verkenning op het thema werd een whitepaper geschreven. Na presentatie van de recente kennis discussieerden de panelleden in subgroepen over het ontwerp van een derde leerwegtraject in hun roc. De resultaten van deze discussies zijn opgenomen in een verslag. Dit artikel is een gecombineerde weergave van onderwerpen uit de whitepaper en ervaringen van panelleden uit het verslag van de panelbijeenkomst; een verbinding tussen theorie en praktijk. Wat zijn de geleerde lessen uit deze bijeenkomst voor de toekomst van derde leerwegtrajecten?

Download de onderzoekspublicatie

Lees meer over het inrichten van de onderwijsorganisatie

Digital learning als versneller van kennisbenutting in de energietransitie

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5