Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van Corona

Auteurs:

Alie Kamphuis (CINOP), José Hermanussen (ECBO), Marc Vermeulen & Theo Camps (TIAS)

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Kamphuis, A., Hermanussen, J., Vermeulen, M., & Camps, T. (2020). Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van Corona. Whitepaper, ECBO/TIAS.

Korte samenvatting:

Door de coronacrisis moest het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een noodstop maken: fysiek onderwijs was van de ene dag op de andere niet meer mogelijk. Bestuurders hebben zich samen met ECBO en TIAS gebogen over de bestuurlijke gevolgen daarvan. Dit deden ze tijdens een online symposium op 30 april j.l.

Online discussiepanel

Deelnemers aan het online symposium van 30 april gaven aan – in deze onzekere coronatijden – sterke behoefte te hebben aan meer van dit soort discussie- en kennisdelingsbijeenkomsten op bestuurlijk niveau. Om in deze behoefte te voorzien, creëren TIAS en ECBO een online discussiepanel dat een paar keer per jaar samenkomt: ‘Op weg naar het nieuwe normaal na corona’. Op 25 juni vond het eerste online symposium van dit discussiepanel plaats, waarvan de belangrijkste uitkomsten in dit whitepaper staan. De tweede bijeenkomst vond plaats op 22 september 2020 en ging over het thema Stages/BPV.

Belangrijk aandachtspunt: waarborging van examenkwaliteit

Eén van de belangrijkste aandachtspunten die naar voren kwamen, tijdens de bijeenkomst op 30 april, was de waarborging van examenkwaliteit. Er is een grote behoefte om het civiel effect van de mbo-opleidingen ook onder de sterke gewijzigde omstandigheden overeind te houden. In dit artikel bespreken we wat daarbij komt kijken vanuit bestuurlijk perspectief. Het is geschreven door experts van CINOP en ECBO en diende als input voor het online symposium op 25 juni van het discussiepanel voor bestuurders, toezichthouders en strategische staf in het mbo. In het artikel blikken we tevens terug op de belangrijkste uitkomsten van het symposium.

 

Download de onderzoekspublicatie

Neem contact op voor meer informatie

Meer lezen over dit thema?

Hoe de Tech Campus van ROC Midden Nederland werkt aan gepersonaliseerd leren: inspiratie voor de onderwijspraktijk

15 Mbo-vertegenwoordigers door gesprek samen sterker in innovatie