Digital learning als versneller van kennisbenutting in de energietransitie

Huub Dekkers, Bart Kleine Deters, Freek Grootenboer, Thomas Lans en Tara Schoenmaker

Derde leerweg in mbo. Responsiviteit van roc’s

Henk Ritzen (Saxion), Marc Vermeulen (TIAS) & José Hermanussen (ECBO)

Onderzoeks-(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Patricia Brouwer, Jannet Doppenberg, Annoesjka Boersma, Sandra Wagemakers en Eline van Batenburg

Long-term cross-country mobility in apprenticeships

Doreen Verbakel en Karel Kans

Bestuurlijke gemeenschap in het mbo

Margriet van der Sluis en José Hermanussen

Formatief evalueren van rekenen in het mbo

Annemarie Groot, Vincent Jonker, Michiel Veldhuis, Monica Wijers en Esther Woertman, m.m.v. Said el Abouti, Ingeborg Hofman, Cor Hordijk, Burak Korkmaz, Myrthe Lampe, Margreet Luth, Wilco Meijer, Natascha Meijer en Randy Robinson

Formatief evalueren van Nederlands in het mbo

Inge van Meelis, Jacqueline de Maa, Femke Scheltinga en Annemarie Groot

Succesvolle aanpakken mbo-studenten in kwetsbare posities

Nederlands Jeugdinstituut; Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Regionale Programma’s Laaggeletterdheid

Annemarie Groot, Marlies Elderenbosch, Ellen van Drie, Anneloes van Delft, Ina den Hollander & Bert-Jan Buiskool

De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

José Hermanussen & Sanne van Herpen, m.m.v. Marloes van Bussel, Ronald Ferket, Annemarie Groot, Mona Almushat & Sandra Wagemakers

Zij-instroom po, vo en mbo

Denise Bijman, Bjorn Dekker, Kees van Bergen, Karel Kans, Naomi Waijers, Linda Medendorp, Johan Coenen, Thomas Lans & Barbara Belfi

Positie academische opgeleide leerkrachten in het po

Johan Coenen, Ronald Ferket, Lotte Nieuwenhuis, Sandra Wagemakers en Naomi Waijers

Sociaal Werk(t): Nieuwe kansen voor de mbo’er sociaal werk

Karel Kans & Lotte Nieuwenhuis

GGZ binnen de muren van het mbo

Karel Kans, Manouk van den Brink. M.m.v. Naomi van Loo en Benedicte Bombala

Drie scenario’s voor stages in de zorg

Marieke de Visser (ResearchNed), Karel Kans, Anneloes van Delft (ECBO), Tessa Termorshuizen (ResearchNed)

Rotterdam ontmoet Urk: Diversiteitsexperiment in het mbo

Pieter Baay, Joeri Baarda en Tara Schoemaker (ECBO). M.m.v. Koen Vos, Najat Ahmadi, Birgit Pfeifer en Benedicte Bombala

Excelleren in het creatief-technisch mbo

Hester Smulders, Evelien Ketelaar en Sandra Wagemakers

Inventarisatie Mbo Onderzoeksdag 2021

Karien Coppens en Pieter Baay

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

Pieter Baay, Anje Ros en Sandra Wagemakers

Whitepaper | Beroepspraktijkvorming in tijden van corona

Karel Kans (ECBO), Marc Vermeulen (TIAS). M.m.v. José Hermanussen (ECBO), Morris Oosterling & Margriet van de Sluis (TIAS)

Move21 | Toolkit voor het formatief beoordelen van toekomstgerichte vaardigheden in het mbo

Pieter Baay, Karien Coppens, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen, Ester Scholten (ECBO), Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen), en Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten – ten Brinke (Open Universiteit)

Move21 | Formatief beoordelen in het mbo

Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)

Move21 | Toekomstgerichte vaardigheden in ontwikkeling in het mbo

Pieter Baay, Karien Coppens, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen, Ester Scholten (ECBO), Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen)

Samen bouwen aan leren

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Joeri Baarda

Blikvanger: Brede Vorming in de praktijk van ROC Friese Poort

Pieter Baay, Benedicte Bombala, Ronald Ferket, Alieke Hofland, Tara Schoemaker, Lidwien Feld, Marjolein Kuitert, Jan Twilt & Koen Vos

Move21 | Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

Pieter Baay, Karien Coppens, Ester Scholten, Andrea Klaeijsen (ECBO) Tessa Jenniskens, Bianca Leest (KBA Nijmegen), Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)

Whitepaper | Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van corona

Alie Kamphuis (CINOP), José Hermanussen (ECBO), Marc Vermeulen & Theo Camps (TIAS)

Adviesrapport taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Jo Fond Lam, Riet Thijssen, Annemarie Groot & Doreen Verbakel

Meetinstrumenten basisvaardigheden 2019

Annemarie Groot & Evie Jansens

Aandacht voor mensenrechten in het mbo

Benedicte Bombala, Alieke Hofland, Naomi Smulders & Pieter Baay

Governance in het mbo tijdens en na corona

Marc Vermeulen, Jose Hermanussen & Morris Oosterling, m.m.v. Margriet van der Sluis & Theo Camps

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Djoerd de Graaf, Régina Petit, José Hermanussen, Ronald Ferket, Koen van der Ven & Iryna Rud

Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Andrea Klaeijsen, Miryam de Hoo, Sandra Wagemakers, Karien Coppens & Benedicte Bombala

Evaluatie subsidieregeling laagtaalvaardige werknemers

Annemarie Groot, Karien Coppens & Koen Vinckx

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Ton Eimers, Mariska Roelofs en Tessa Jenniskens (KBA Nijmegen) José Hermanussen en Ronald Ferket (ECBO) Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit)

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

Jose Hermanussen & Hester Smulders

Eindevaluatie van de sectorplannen gereed

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Jessica Tadema & Arjan Heyma

Werken met data door opleidingsteams in het mbo: meerwaarde en condities

Anneke Westerhuis & Karien Coppens

Bildung op het mbo: een filosofisch pedagogisch en didactisch vraagstuk

Fabian Vlastuin & Pieter Baay

Versterken van de beroepsgroep mbo-docenten: nut of noodzaak

José van den Berg

Zicht houden op veiligheid

Karel Kans, Kees van Bergen, Iryna Rud, Jolien Groot & Alieke Hofland

Behoefte aan een scholingsportal

Karel Kans, Natalia Kieruj & Matthieu Mes, m.m.v. Joost Franssen, Boukje Cuelenaere, Joris Mulder, Maartje Elshout & Benedicte Bombala

Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen

Hester Smulders, Koen Vinckx, Raisa van Winden, Alieke Hofland & Karel Kans

Motiveren van laaggeletterden

Annemarie Groot, Karien Coppens & Jo Fond Lam

Onderzoek naar de beroepen van Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Planner Logistiek

Karel Kans

KOMPAS21: een schets van de reis en ervaringen tot nu toe.

Pieter Baay, Alieke Hofland, Andrea Klaeijsen & Miryam de Hoo

Evaluatie en monitoringwet vroegtijdige aanmelddatumen toelatingsrecht mbo

Ton Eimers, Bianca Leest, Pieter Aalbers, Jose Hermanussen, Ronald Ferket & Renée van Schoonhoven

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Djoerd de Graaf, Régina Petit, Jose Hermanussen, Iryna Rud, Koen van der Ven, Annemarie Groot & Emina van den Berg

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Rob Vink, Jannet Doppenberg, Jef van den Hout, Carlos van Kan, i.s.m. Rob Hazelhoff, Piet Jan Kuipers André Pierik, Wim Diender, Louise van de Beerekamp, Marente Schnoing & Maurice Koster

Weten wat je doet; Kennis en vakmanschap in het mbo

Jeroen Onstenk & José van den Berg

Van masterstudent naar masterdocent

Patricia Brouwer, Carlos van Kan, Ben Smit, Wilfried Admiraal, Jacqueline van Swet, Lia Spreeuwenberg, Frank de Jong, Hans Asbreuk, , Truda Kruijer & Leontien van den Berg

Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Denise Bijman

Actueel beroepscompetentieprofiel voor de Reisbranche

Karel Kans & Denise Bijman

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Joost Meijer, Marieke Buisman, Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Vincent Jonker, Steven Kuijper & Monica Wijers

Branchecode goed bestuur in het mbo

Jose Hermanussen, Denise Bijman, Patricia Brouwer & Ronald Stevens

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Denise Bijman & Arjan Heyma

Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018 | Stand van zaken over sociale veiligheid in het mbo

Karel Kans, Rozemarijn van Toly & Ilona Koning

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 | Deel 2: Medewerkers

Alieke Hofland, Anna Geertsma & Karel Kans, m.m.v. Denise Bijman, Joris Cuppen, Ilona Koning & Sandra Wagemakers

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 | Deel 1: Studenten

Rozemarijn van Toly, Denise Bijman & Karel Kans, m.m.v. Sandra Wagemakers, Anna Geertsma, Alieke Hofland, Karien Coppens, Joris Cuppen & Ilona Koning

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 | Deel 3: Beleid

Sandra Wagemakers & Karel Kans, m.m.v. Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland, Ilona Koning & Anneke Westerhuis

Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu?

Pieter Baay, Alieke Hofland & Fabian Vlastuin

Een goed gesprek over de toekomst

Régina Petit, Patricia Brouwer & Joost Meijer

Kwaliteitsborging van het educatieaanbod

Annemarie Groot

NT1leren.nl

Annemarie Groot

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Linda Medendorp, Andrea Klaeijsen, José van den Berg, Patricia Brouwer

De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

Marc van der Meer & Ellen Verheijen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Siemen van der Werff, Cindy Biesenbeek, Sandra Wagemakers & Karel Kans

De laaggeletterden centraal

Annemarie Groot, Ingrid Christoffels, Christine Clement en Jo Fond Lam

Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond

Hester Smulders & Annemarie Groot

Werken op de grens van zorg en welzijn.

Karel Kans, Denise Bijman & Barbara Marcelis

Evaluatie nieuwe bekostiging voor het vavo

Karel Kans, Denise Bijman, Joris Cuppen & Eva van der Boom

De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed

Patricia Brouwer, Pieter Baay & Alieke Hofland

Met plezier en professionaliteit samenwerken in onderwijsteams: 10 factoren voor succes

Andrea Klaeijsen, Marloes van Bussel en Rozemarijn van Toly

Met plezier en professionaliteit samenwerken in onderwijsteams: Opbrengsten van het programma Versnelling professionele dialoog in het mbo

Andrea Klaeijsen, Rozemarijn van Toly en Marloes van Bussel

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Arjan Heyma, Régina Petit, Joris Cuppen, Emina van den Berg & Jose Hermanussen

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

Siemen van der Werf, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Joris Cuppen, Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland & Arjan Heyma

Slowscan ROC Friese Poort

Pieter Baay & Rozemarijn van Toly

De toekomst van vakmanschap

Marieke Buisman, Rolf van der Velden, Metje-Jantje Groeneveld, Hester Smulders & Anneke Westerhuis

Kennisdeling tussen Amsterdamse mbo’s

Elke van Doorn & Pieter Baay

De waarde(n) van brede vorming

Pieter Baay & Alieke Hofland

Handreiking voor docenten bij afname studentenvragenlijst

ECBO

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Joris Cuppen, Karel Kans, Paul Bisschop, Lieke Megens & Siemen van der Werff

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Alieke Hofland & Anneke Westerhuis

Achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo

Rozemarijn van Toly & Andrea Klaeijsen

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Anneke Westerhuis & Joris Cuppen

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Anneke Westerhuis m.m.v. Metje Jantje Groeneveld & Hester Smulders

Stagematching in het mbo

Jose Hermanussen & Ingrid Christoffels m.m.v. Joris Cuppen

Benutten van informeel leren

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans & Rob Schipperheyn m.m.v. Joris Cuppen

Zelf-assessment docent 21ste-eeuwse vaardigheden

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Annemarie Groot

Maatwerk en doorstroom

Joris Brekelmans, Erik Fleur, Tanya Beliaeva & Rozemarijn van Toly

Onderzoek naar achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo

José van den Berg, Jo Fond Lam & Maren Thomsen

Werk hebben en werk houden in het mbo

Joris Cuppen, Karel Kans, Patricia Brouwer, Annemarie Groot & Beatrice van der Heijden

Ervaren werkdruk in het mbo

Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen & Patricia Brouwer

Neuromythen in het mbo

Mathilde van Gerwen, Ingrid Christoffels, Sanne Dekker & Jelle Jolles

Preventie door interventie

Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Christine Clement & Jo Fond Lam

Kennisbenutting in het onderwijs

Femke Nijland, Jan van Bruggen & Maarten de Laat

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Patricia Brouwer & Carlos van Kan

Burgerschap buiten de klas: buitenschoolse activiteiten in het vo

Manja Coopmans & Pieter Baay

Praktijkvoorbeelden

Pieter Baay, Ingrid Christoffels & Joost de Haan

Het (onbenutte) potentieel van mbo-teams

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen & Carlos van Kan

Quickscan 4 – Evaluatie sectorplannen

Joris Brekelmans, Arjan Heyma & Siemen van der Werff

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Mark Imandt, Emina van den Berg, Arjan Heyma, José Mulder, Rob Schipperheyn, Jose Hermanussen, Annemarie Groot, Régina Petit, Marjan Glaudé, Cissy Pater & Arjan van der Meijden

Slowscan: 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum

Pieter Baay & Ingrid Christoffels m.m.v. Dina Medanhodzic & Sara van Kesteren

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Anneke Westerhuis, Pieter Baay & Jan Neuvel

Verzameling notities over de daling van de bbl en praktijkleren

Ingrid Christoffels, Joris Cuppen & Sil Vrielink

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis & Rozemarijn van Toly

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen & Alieke Hofland

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Karel Kans, Joris Cuppen, Metje Jantje Groeneveld & Jose Hermanussen

Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo

Pieter Baay, Alieke Hofland, Anne de Groot & Irma Romme

Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

José Mulder & Joris Cuppen m.m.v. Pieter Aalders

Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat?

José Mulder m.m.v. Kristof de Witte, Eline Sneyers, Martijn Peters & Ruud Klarus

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord

José Mulder m.m.v. Pieter Aalders

Monitor Ad-ronde 4B

José Mulder, Anneke Westerhuis & Mark Imandt

Het PDG-traject herzien

Patricia Brouwer, Carlos van Kan & Karel Kans

Werken met data

Jose Hermanussen

Kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten over sociaal-maatschappelijke thema’s

Esther Beekman & Pieter Baay

Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht

Ilya Zitter & Aimée Hoeve & Erica Aalsma

Slimmer leren met ICT

Ingrid Christoffels, Alieke Hofland & Marian Schelvis

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

Jose Hermanussen & Patricia Brouwer

Relatie laaggeletterdheid en armoede

Ingrid Christoffels, Pieter Baay, Ineke Bijlsma & Mark Levels

Magazine | Leren in een hybride leeromgeving

Hybride Alliantie

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 | Deel 1: Studenten

Joris Brekelmans & Jan Neuvel

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 | Deel 2: Personeel

Joris Brekelmans & Jan Neuvel

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 | Deel 3: Beleid

Joris Brekelmans & Jan Neuvel

Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel in het mbo

Karel Kans, Patricia Brouwer, Carlos van Kan, Dina Medanhodzic & Marga Kemper

Toekomst educatie vanuit perspectief roc’s

Paul Steehouder & Pieter Baay m.m.v. Evie Jansens

Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek

José van den Berg, Loes de Jong, Aimée Hoeve, Ilya Zitter & Erica Aalsma

Mbo Onderzoeksdag 2015

Anneke Westerhuis, José van den Berg & Elke van Doorn

Loopbaanoriëntatie en de rol van ouders in het vo en mbo

Patricia Brouwer, Wil van Esch & Carlos van Kan

Vocational education and training in the Netherlands

Cedefop

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Hester Smulders, Rob Schipperheyn & Mark Imandt

Onderwijsondersteuners in het mbo

Patricia Brouwer, Jo Fond Lam, Maren Thomsen & José van den Berg

Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen

Eline Sneyers & Kristof de Witte

De toekomst begint vandaag

Ingrid Christoffels & Pieter Baay

Taalniveaus op het mbo

Annemarie Groot, Willem Houtkoop, Paul Steehouder & Marieke Buisman

Geletterdheid naar sectoren

Ingrid Christoffels & Karel Kans

Van eenheid naar verscheidenheid

Jan Peter van den Toren, Marc van der Meer & Tammy Lie

Beleidsontwikkeling van onderop

Jose Hermanussen & Trudy Moerkamp

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan

Metje Jantje Groeneveld, Jose Hermanussen & Rob Schipperheyn

Sterk punt. De werking van Servicepunten Techniek.

Karel Kans & Matthieu Mes

Quickscan 3 – Evaluatie sectorplannen

Hester Smulders, Joris Cuppen, Joris Brekelmans, Arjan Heyma, Siemen van der Werff & Sandra Vriend

Digitaal problemen oplossen in de 21ste eeuw

Ingrid Christoffels & Paul Steehouder

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

José Mulder & Pieter Baay

Klaar voor de groei

Mark Imandt, Emina van den Berg, José Mulder, Fred Verbeek, Régina Petit & Christoph Meng

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Joris Brekelmans & Anneke Westerhuis

Samenwerkende teams in het mbo

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen & Carlos van Kan

Werkgeversstandpunten onderwijs 1987-2005

Chiel Renique & Anneke Westerhuis

Balanceren van belangen

Anneke Westerhuis, Ingrid Christoffels, Wil van Esch & Marc Vermeulen

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Arjan Heyma, Cissy Pater & Edith van Eck, Hester Smulders, Jan Neuvel & Rob Schipperheyn

Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Maikel Volkerink, Joris Brekelmans & Hester Smulders

Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

Pieter Baay, Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Toerusting over de levensloop

Judith van der Veer, Marc van der Meer & Anton Hemerijck

Mbo-onderwijs rondom sociaal-culturele kwesties biedt kansen en uitdagingen

Régina Petit & Ellen Verheijen

Overwegingen bij de rolverdeling in teams in het mbo

Patricia Brouwer & Carlos van Kan

Toegankelijkheid mbo 2-opleidingen

Jose Hermanussen, Annemarie Groot & Rob Schipperheijn m.m.v. Hester Smulders & Jan Neuvel

Samenwerkende teams in het mbo

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Aimée Hoeve, Maren Thomsen & Louise van de Venne

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Joris Brekelmans & Hester Smulders

OECD review: Skills beyond School

OECD

Horizononderzoek 2013 ROC de Leijgraaf

Maaike van Kessel & Aad Oosterhof

Rekenniveaus op het mbo; Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat

Marieke Buisman

Kennisontwikkeling en verspreiding middelbaar beroepsonderwijs

ECBO

Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap

Erica Aalsma, José van den Berg & Elly de Bruijn

De dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

Louise van de Venne, Jose Hermanussen, Marlies Honingh & Marieke van Genugten

Onderwijspedagogische visies van mbo-docenten

Carlos van Kan, Ilya Zitter, Patricia Brouwer & Barbara van Wijk

Bruggen en beleid

Ellen Verheijen & Ilona Koning (red.)

Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Ondernemerschap in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit & Hester Smulders

Studiesucces in de G4

Jan Neuvel & Marc van der Meer

Slimmer werken in het beroepsonderwijs

Frans de Vijlder, Marion Rozema & Ellen Verheijen

Publieke en private mbo-opleidingen vergeleken

Arjan van der Meijden

Medewerkerstevredenheid in het mbo

Piety Runhaar & Louise van de Venne

Evaluatie kwalificatiedossiers mbo

Arjan van der Meijden & Régina Petit

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

Arjan van der Meijden & Marc van der Meer

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Barbara van Wijk & Carlos van Kan

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Barbara van Wijk & Ronald Schouten

Support voor peer support?

Régina Petit, Maren Thomsen & Ellen Verheijen

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Jan Neuvel & Anneke Westerhuis

Regionale samenwerking in goede banen

Hester Smulders, Eva Voncken & Anneke Westerhuis

Kansen en keuzes voor de toekomst

Régina Petit, Wil van Esch, Marc van der Meer & Hester Smulders

Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet

Louise van de Venne, Jan Neuvel & Wil van Esch

Vijf jaar VM2

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans

Het mbo tijdens invoering cgo

Arjan van der Meijden, José van den Berg & Amelia Román

Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Aimée Hoeve, Maren Thomsen & Louise van de Venne

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven

Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Opleiden op de laagste niveaus

Anneke Westerhuis

Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen

Erica Aalsma, Carlos van Kan, Elly de Bruijn & José van den Berg

VM2: binding, programma, samenvatting

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans m.m.v. Dennis Heijnens

In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit

Trudy Moerkamp & Jose Hermanussen

Kansrijk toelatingsbeleid

Barbara van Wijk m.m.v. Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis & Patricia Brouwer

Krachten bundelen: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Smal versus breed beroepsonderwijs

Johan Coenen, Hans Heijke & Christoph Meng

De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers

Marieke Buisman & Sandra van den Dungen

Leerplanontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Jose Hermanussen, Ellen Verheijen & Karel Visser

Bumpy moments in de dagelijkse onderwijspraktijk

Carlos van Kan, Patricia Brouwer & Ilya Zitter

Hybride leeromgevingen: het verweven van leer- en werkprocessen

Ilya Zitter & Aimée Hoeve

Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Machiel Bouwmans & Renée van Schoonhoven m.m.v. Dennis Heijnens

Mensgericht leiderschap

Ria Groenenberg

Monitor Sociale Veiligheid 2011

Sandra van den Dungen & Jan Neuvel

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs

Erik Fleur & Marc van der Meer

Goed bestuur in het mbo. Vorderingen in de implementatie van de Code Goed bestuur

Maren Thomsen & Louise van de Venne

Stimuleren van leven lang leren

Gerla Breugel, Patricia Gielen, Andries de Grip & Loek Nieuwenhuis

Ontwikkelingen en maatregelen in het middelbaar beroepsonderwijs

Louise van de Venne

Kiezen moet: Focus in het mbo door profilering

Louise van de Venne & Olaf McDaniel

Onderwijsnetwerken met resultaat

Renée van Schoonhoven, Pieter Leenheer & Marloes Keijzer

Hoe groen is het gras bij de buren? De gebruiks- en leerwaarde van de Benchmark mbo

Wil van Esch, Ria Groenenberg, Régina Petit & Louise van de Venne

De bijdrage van HRM in het mbo

Jose Hermanussen, Aad Oosterhof & Frank Streefland

Met inzet, geduld en maatwerk. Lesgeven aan deelnemers in mbo niveau 1 of 2

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

Inzichten uit de Kenniskring innovatiemanagers mbo

Marja van den Dungen

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

Amelia Román & Barbara van Wijk

VM2-experimenten in perspectief

Renée van Schoonhoven, Machiel Bouwmans & Dennis Heijnens m.m.v. Marloes Keijzer

Verschillende wegen, gelijke bestemming

Sandra van den Dungen, Marieke Buisman, Wil van Esch & Christoph Meng

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Barbara van Wijk, Sandra van den Dungen & Erik Fleur

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

HRM in de mbo-sector: control of commitment?

Piety Runhaar, Karin Sanders & Louise van de Venne

Duurzaam vernieuwen

Maaike van Kessel & Aad Oosterhof

Kernvaardigheden in Nederland

Willem Houtkoop, Jim Allen, Marieke Buisman, Didier Fouarge & Rolf van der Velden

De gevonden zonen (m/v)

Barbara van Wijk, Sandra van den Dungen & Erik Fleur

Het vak verstaan.

Annemarie Groot en Margreet van Wijk-Sluyterman

Arbeidsmarktreserves in beeld

Amélia Roman & Marieke Buisman

Een leven lang leren

Barbara van Wijk & Marieke Buisman

Vraag naar vaardigheden

Amélia Roman

Examenprofielen

Anneke Westerhuis

Nabij op afstand: ouders en het mbo

Wil van Esch, Régina Petit & Frederik Smit

Bevorderen van disseminatie van innovaties in het beroepsonderwijs

Regina Mulder

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Amelia Roman & Sandra van den Dungen

Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo

Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Samenwerken aan VM2

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Van postbode tot regisseur

Louise van de Venne & Régina Petit

Laaggeletterdheid in Nederland

Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Marjan Glaudé, José van den Berg, Fred Verbeek & Elly de Bruijn

Sociaal kapitaal in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel & Sjoerd Karsten

Werkleerplicht

Marieke Buisman & Sjoerd Karsten

Een meetinstrument burgerschap voor het mbo?

Louise van de Venne & Knup Fuhri Snethlage

Project Examenprofiel

Jo Fond Lam & Anneke Westerhuis

Het Nederlandse onderwijs geketend

Anneke Westerhuis & Barbara van Wijk

Kleur van het mbo

Shirley Khoeblal & Marjon Reiziger i.s.m Wil van Esch

Wat levert het op?

Arjan van der Meijden

Leren & Werken; de balans opgemaakt

Anneke Westerhuis & Marja van den Dungen

De verloren zonen (m/v)

Barbara van Wijk, Erik Fleur, Erik Smits & Cees Vermeulen

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Regina Petit, Jan Neuvel & Wil van Esch

Personeelsbeleid in het mbo

Trudy Moerkamp, Jose Hermanussen, Ria Groenenberg, Karel Visser, Maren Thomsen, Frank Streefland & Aad Oosterhof

Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs

Marc van der Meer, Erik Fleur, Maurice van Heumen & Dominique Olvers

VM2 op weg naar resultaat, tussenrapportage VM2-experimenten 2010-2011

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Machiel Bouwmans m.m.v. Ed Weijers & Marloes Keijzer

Onderzoek Effectief Innoveren

Joke Huisman, m.m.v. José van den Berg, Sandra van den Dungen, Paul Steehouder, Haske van Vlokhoven & Barbara van Wijk

Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

Ilya Zitter & Aimée Hoeve m.m.v. Erica Aalsma

Regionale samenwerking: Een beleids- en onderzoeksagenda

Louise van de Venne, Frank Cörvers, Maren Thomsen & Bernard Verlaan

LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis i.s.m. Patrick Leushuis

Naar een verbindende leerarchitectuur

Marc van der Meer & Régina Petit

Uitval, diplomering en opstroom binnen het mbo

Arjan van der Meijden

Competentiegericht onderwijs en de rol van HRM

Aad Oosterhof & Frank Streefland

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Karel Visser & Barbara van Wijk

Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

Cedefop

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

Jan Neuvel & Wil van Esch

Taal terug op het mbo

Eline Raaphorst & Paul Steehouder

Zien en gezien worden als toekomstig werknemer

Régina Petit, Guido Kuijvenhoven, Wil van Esch & Sjoerd Karsten

Cedefop: ‘A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-10’

Cedefop

Configuraties mbo-opleidingen

Joke Huisman

Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

Jos van Kuijk, Gerrit Vrieze, Sebastiaan Peek & Frederik Smit

Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis

Interview over monitor doorstroom vmbo mbo. ‘Het blijkt nog niet uit de cijfers, maar er zijn duidelijk verbeteringen’

Piet Hugen

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Wil van Esch & Jan Neuvel

De menselijke maat in het mbo

Louise van de Venne & Mark Hesseling

Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

Aimée Hoeve, Hester Smulders & Karin Truijen

Saamhorigheid in het mbo

Truus Groenewegen

VM2 experimenten: verandering van context

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Monitor MBO-Ambitie Programma: Achtergrond, aanpak en instrumenten

Arjan van der Meijden & Paul Steehouder

Rapportage 1e meting routinevorming: monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

Aimée Hoeve, Hester Smulders & Karin Truijen

Cedefop – Working and Ageing

Cedefop

De vavo-deelnemers in beeld

Ria Groenenberg, Barbara van Wijk & Wil van Esch

Leren kiezen / kiezen leren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters

De bbl als leerweg voor volwassenen

Ton Eimers, Erik Keppels & Annet Jager

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

Sandra van den Dungen & Anneke Westerhuis

Versterk leerpotentieel van het mbo

Ellen Klatter, Marc van der Meer

Over de grens

Régina Petit, Ria Groenenberg & Guido Kuijvenhoven

Cgo langs de meetlat

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

Leren in hybride leeromgevingen

Joke Huisman, Elly de Bruijn, Liesbeth Baartman, Ilya Zitter & Erica Aalsma

Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs

Wil van Esch

Rapportage monitor MBO-Ambitie Programma 2008

Arjan van der Meijden & Paul Steehouder

Zicht op effect?

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Ed Weijers

De positie van het mbo in het buitenland

Karel Visser, Anneke Westerhuis & Ben Hövels

Medezeggenschap en participatie van docenten

Mark Hesseling, Rob Poell, Evert Smit, Lisette Vonk & Marianne van Woerkom

Monitor HBO-Sprint 2008

Hester Smulders, Wil van Esch, Paul Steehouder & Tonny Huisman

Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Jan Neuvel & Wil van Esch

Over kwalificaties en kwaliteit

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)

Marktordening in de bve-sector: een review

Harm van Lieshout & Anneloes Scholing

Een tipje van de sluier

Melissa Imansoeradi & Marc van der Meer

Leren door werk: de match tussen deelnemer en werkplek

Cindy Poortman & Karel Visser

Synthese van leren en innoveren

Marjan Glaudé, Fred Verbeek & Haske Vlokhoven

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Jose Hermanussen, Hester Smulders & Elly de Bruijn

De betekenis van het leren op het werk

Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip & Annemarie Nelen

Cedefop – The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards

Cedefop

Angstdromen over een cultuurshock

Gaby van der Mee

Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

De volgende stap

Renée van Schoonhoven & Dennis Heijnens

Een stukje van de Nederlandse droom

Wil van Esch & Jan Neuvel

De juiste afslag nemen

Wil van Esch & Jan Neuvel

Het glas vult zich

Niek van den Berg & Elly de Bruijn

Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities

Dorothéa Novák

Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing?

Wim Groot & Henriëtte Maassen van den Brink

De effectiviteit van een Individuele Leerrekening

Cees Doets & Tonny Huisman

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Ton Eimers & Karel Visser

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2008

Jan Neuvel

Naar ‘nieuwe’ examineringsvormen in het mbo?

Wim Nijhof

Leren in de praktijk

Ida Bontius

Focus op raakvlakken

Ellis Andriessen

Prestaties gevraagd!

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)

De praktijk als kennisbasis

José van den Berg, Cees Doets & Anneke Westerhuis

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

Kansen voor kleinschaligheid

Eva Voncken & Sjoerd Karsten

Het Metalen Scharnierpunt

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Kennisgemeenschappen

Louise van de Venne, Marja van den Dungen & Ria Groenenberg

Leven lang leren voor vitaliteit

Loek Nieuwenhuis, Patricia Gielen & Derk-Jan Nijman

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

Jan Neuvel & Wil van Esch

Brede verkenning van een leven lang leren

Cees Doets, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht

Ria Groenenberg

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2007

Willem Houtkoop

Educatie: een tak apart?

Renée van Schoonhoven

Het ABC van de loopbaan

Rob Stufkens

Palet van de non-formele educatie in Nederland

Cees Doets, Wil van Esch, Jan Houtepen, Karel Visser & Janneke de Sousa

Max van der Kamp remembered

Jacques Zeelen, Corinne van Beilen & Meindert Slagter

Monitor TechnoTalent

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

Een rol van betekenis

Eva Voncken & Flora Breemer

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne