De bijdrage van HRM in het mbo

Aanknopingspunten voor een op teams gericht HRM-beleid

Auteurs:

Jose Hermanussen, Aad Oosterhof & Frank Streefland

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., Oosterhof, A., & Streefland, F. (2012). De bijdrage van HRM aan teams in het mbo - verschillende perspectieven. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt steeds vaker georganiseerd via onderwijsteams. Dat vraagt onder meer een andere rol van HRM; een rol die momenteel ter discussie staat. Met deze publicatie wil ECBO die discussie concretiseren en aanknopingspunten bieden voor een nieuw, op teams gericht HRM-beleid. Mbo-instellingen zien (resultaatverantwoordelijke) onderwijsteams als het antwoord op diverse complexe opgaven waarvoor zij staan, zoals de invoering van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur en de opdracht om flexibeler, rendabeler en beter onderwijs te realiseren. Met onderwijsteams hopen scholen dat ze slagvaardiger en efficiënter kunnen inspelen op deze en andere ontwikkelingen.

Teams en HRM

De instellingen worstelen wel met de vraag hoe ze de teams zo kunnen inrichten en ondersteunen dat ze effectief werken en bijdragen aan de verhoging van de onderwijs- en organisatiekwaliteit. Een goed HRM-beleid kan hier aan bijdragen. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat HRM in onderwijsinstellingen te weinig aansluit bij het primaire procedures en de behoeften van personeel. Zeker het werken in teams vraagt een andere invulling van het HRM-beleid.

Passend beleid

ECBO onderzocht in een kleinschalig verkennend onderzoek bij vier mbo-instellingen de rol van HRM bij het werken in teams. Ook een literatuurverkenning naar teameffectiviteit en HRM maakte deel uit van het onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek – waaronder aanknopingspunten voor een passend, op teams gericht HRM-beleid – lees je in de publicatie.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op