Onderwijsorganisatie

De organisatie en inrichting van leren in het beroepsonderwijs zijn belangrijke taken voor beleid en bestuur. Sinds een aantal jaren staat onderwijskwaliteit in alle onderwijssectoren, ook in het mbo, in het centrum van de aandacht van de bestuurders. Het is tenslotte de maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De zorg voor goed onderwijs vereist dat alle ‘lagen’ in de organisatie zich richten op onderwijskwaliteit. Van teams tot kwaliteitszorg en van ondersteuners tot directie, ieder in een eigen rol.

Compleet beeld

Een belangrijk vraagstuk is wat de effectiviteit is van de instrumenten die de mbo-sector zelf inzet voor kwaliteitsverbetering en borging van het onderwijs. Denk aan instrumenten als instellingsaudits, peer auditing en teamreviews.

Ook kijken we naar de organisatiefactoren die van invloed zijn op de effectiviteit. In hoeverre beïnvloedt de mate waarin instrumenten vanuit HRM, kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie op elkaar zijn afgestemd de effectiviteit?

Samen werken aan effectiviteit

Wil je meer weten over kwaliteitsverbetering? Neem contact op met José Hermanussen, Alieke Hofland of Rozemarijn van Toly.

Gerelateerde items