Inrichting van de onderwijsorganisatie

De organisatie en inrichting van leren in het beroepsonderwijs zijn belangrijke taken voor beleid en bestuur. Onderwijskwaliteit staat in alle onderwijssectoren in het centrum van de aandacht van bestuurders; ook in het mbo. Het is tenslotte de maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. De zorg voor goed onderwijs vereist dat alle ‘lagen’ in de organisatie zich richten op onderwijskwaliteit. Van teams tot kwaliteitszorg en van ondersteuners tot directie, ieder in een eigen rol.

Samen werken aan effectiviteit

Wil je meer weten over onderzoek naar kwaliteitsverbetering binnen jouw instelling? Neem dan contact op met onderstaande ECBO-onderzoekers. Zij nemen zo snel als mogelijk contact met je op.