ECBO: Expertisecentrum voor onderzoek

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) doet wetenschappelijk verantwoord onderzoek op het gebied van beroepsonderwijs en leven lang ontwikkelen. Door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen we bij aan het verbeteren en vernieuwen van het (middelbaar)beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Van oudsher ligt ons netwerk in het mbo. Binnen deze sector doen we vooral onze opdrachten. Maar we voeren ook steeds meer onderzoek uit voor vmbo/vo, hbo en wo. ECBO werkt voor platforms voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, overheden, sectororganisaties, onderwijsinstellingen en kenniscentra.

Kennisvraagstukken en soorten onderzoek

Als onderzoeker bij ECBO ga je aan de slag met kennisvraagstukken rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, professionalisering van docenten, aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt, in-, door- en uitstroom van studenten en flexibilisering van het (online) onderwijs. Je kunt zowel wetenschappelijk, als beleids- en praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Als onderzoeker breng je onderwijsontwikkelingen in beeld, onderzoek je de effecten van (overheids)beleid of kijk je naar diversiteitsvraagstukken. De resultaten deel je op verschillende manieren zoals een publicatie, webinar, lezing of workshop.

Werken als ECBO-onderzoeker

CINOP en de twee expertisecentra ECBO en ECIO

ECBO | Een van de expertisecentra van CINOP

ECBO is een van de expertisecentra van CINOP. Naast ECBO heeft CINOP ook het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) in huis. ECIO adviseert ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding doorlopen. ECIO helpt ook werkenden die om wat voor reden dan ook moeite hebben met leren. Leren zonder belemmeringen dus.

CINOP als maatschappelijke onderneming

CINOP is een stichting – een maatschappelijke onderneming. Winstmaximalisatie is niet ons doel. Wel willen we met onze opbrengsten continu blijven innoveren voor onze klanten en partners. Daarom leggen we de lat hoog: we zijn zeer doelgericht en ambitieus. We zijn trots op de kennis en inzichten die we ontwikkelen en delen die graag. Om anderen te helpen, en om samen Nederland nummer 1 in leren te maken. CINOP is dè werkgever voor jou als je gedreven en ondernemend bent en een actueel thema echt verder wilt brengen. En als je jouw kennis over de markt en je contacten kunt omzetten in marktkansen en nieuwe opdrachten.

Maak impact bij CINOP, ECBO en ECIO

De wereld van morgen vraagt om nieuwe manieren van leren. Niet eerst een diploma en dan af en toe een cursus, maar jezelf continu ontwikkelen op een manier die past bij de persoonlijke wensen en voorkeuren van mens, organisatie en maatschappij. Waarbij de lerende (van 0 tot 99) centraal staat. Bij ons werk je aan de oplossingen om deze nieuwe manieren van leren te realiseren en/of te verbeteren.

Onderzoek, advies en implementatie onder één dak

We zijn de strategisch partner van onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en bedrijven bij vraagstukken rondom toekomstbestendig (beroeps)onderwijs en een leven lang ontwikkelen. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Wij hebben onderzoek, advies en implementatie door bijvoorbeeld training onder één dak. Met gespecialiseerde professionals op het gebied van onderwijs en een leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen we echt verschil maken en duurzaam impact realiseren. Iets voor jou?

Werken bij ECBO, CINOP en ECIO

De voordelen van werken bij ECBO

Dynamische en afwisselende werkomgeving

Je kunt bij ons ervaring opdoen in zowel de publieke als de private sector. Dat kan breed en multidisciplinair, of als specialist. CINOP, ECBO en ECIO acteren in een groot landelijk netwerk, en over de grenzen heen. Dat biedt veel kansen voor je ontwikkeling en voor het opbouwen van een eigen netwerk. Met veel persoonlijke flexibiliteit, maar wel met een stevige gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze doelen te behalen. Dat vraagt om organisatietalent en ondernemerschap. Jij pakt regie op je loopbaan en ECBO biedt volop kansen om je doorlopend te ontwikkelen.

Een warme organisatie

Typisch CINOP, ECBO en ECIO is onze organisatiebrede drive om echt verschil te maken. Dat zie je terug in onze enorme betrokkenheid bij klanten en bij elkaar. Vraag het elk van onze 120 collega’s: wij helpen elkaar, ook over de teams heen. We zijn een superplatte organisatie; dat bevordert de snelheid van samenwerken en beslissen. We werken hard, maar er is ook veel ruimte voor plezier en ontspanning: van kantoorborrels, spetterende feestavonden en sportieve beachvolleybaltoernooien tot gezellige kerst- en kookworkshops en (online) pubquizzen.

Kantoor in hartje Den Bosch

Je kunt zowel op ons prachtige kantoor werken, in hartje Den Bosch naast het station, als bij de klant of vanuit huis. Als onderzoeker werk je voor veel verschillende klanten in het onderwijs, overheid, brancheorganisaties en bedrijven. Zeer afwisselend en dynamisch dus. Bij ons is geen dag hetzelfde!

Aan het werk als ECBO-onderzoeker

Flexibiliteit als basis voor arbeidsvoorwaarden

In 2021 hebben we samen met vakbond de Unie, en nauwe afstemming met alle collega’s, een nieuwe cao ontwikkeld. Niet alleen bottum-up dus, maar ook volledig online vanwege de covid-restricties: een unieke prestatie in de geschiedenis van vakbond de Unie. Daar zijn we trots op. Flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden, eigen regie op persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden om keuzes te kunnen maken gebaseerd op bijvoorbeeld levensfase lopen als een rode draad door de cao.

Flexibel werken

Een fulltime werkweek bij ECBO is 37,5 uur. Wil jij vol inzetten op je werk en je ontwikkeling, of juist wat minder werken om werk en privé goed op elkaar te laten aansluiten? ECBO biedt diverse opties om het werk zo in te richten en keuzes te maken die passen bij je persoonlijke situatie en wensen. Zo kun je tijdelijk meer of minder werken, sparen voor een sabbatical of vol gaan voor je carrière via loopbaanpaden.

 

Word jij onze nieuwe collega?

Ben je al enthousiast? Bekijk onze onderzoeksvacatures. Bij ons is altijd plek voor ondernemende collega’s die zich willen inzetten voor de lerende van 0-99.

Ontmoet onze ECBO-onderzoekers

Ben je benieuwd hoe het is om bij ons te werken? Lees de verhalen van een aantal van onze ECBO-collega’s.

Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF)

In onze vacatures maken we gebruik van de NLQF aanduiding. Het NLQF is een raamwerk voor het inschalen van kwalificaties en maakt het mogelijk om opleidingen te vergelijken of diploma’s in te schatten op niveau. Hiermee kan iedereen aantonen wat zijn waarde is. Het NLQF past in het Europese Kwalificatieraamwerk (EQF) waardoor de niveaus ook internationaal vergelijkbaar zijn. Kijk voor meer informatie op www.nlqf.nl.

Opleidingsniveau en NLQF

Associate degree – NLQF 5
Bachelor – NLQF 6
Master – NLQF 7
Doctoraat – NLQF 8