Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Tussenrapportage 2019 deel 2

Auteurs:

Ton Eimers, Mariska Roelofs en Tessa Jenniskens (KBA Nijmegen) José Hermanussen en Ronald Ferket (ECBO) Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit)

Publicatiedatum:


Thema's:

Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Eimers, T., Roelofs, M., Jenniskens, T., Hermanussen, J., Ferket, R., & Van Schoonhoven, R. (2020). Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo. Tussenrapportage 2019 deel 2. Nijmegen: KBA i.s.m. ECBO en Vrije Universiteit.

Korte samenvatting:

Deel 2 van de tussenrapportage Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum is verschenen. Op 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. Deze wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gelijk met de invoering van de nieuwe wet is een meerjarig onderzoek gestart om de implementatie en gevolgen van de wet te monitoren en evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van KBA, de VU en ECBO. In de tussenrapportage is vooral gekeken naar de eerste directe effecten van de invoering van de wet VAT mbo. Deel 1 van de rapportage gaat in op: vroegtijdige aanmelddatum, informatievoorziening en intake, toelatingsrecht, numerus fixus en aanvullende toelatingseisen. Deel 2 gaat vooral over aanmeldingen en inschrijvingen, ervaringen van studenten en het (negatief) bindend studieadvies.

Download de onderzoekspublicatie