Werken met data

Berichten uit de regio

Auteurs:

Jose Hermanussen

Publicatiedatum:


Thema's:

Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., & Brinkman, M. (2016). Werken met data. De Nieuwe Meso, september 2016 (3), 37-41.

Korte samenvatting:

In de september-uitgave van DNM (De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en –bestuurders) schrijven José Hermanussen en Marjo Brinkman over werken met data. In het kader van het project Bruggen Bouwen en het regionale kennisatelier Werken met data spraken de auteurs met experts in de regio Roermond over de vraag in hoeverre het werken met data landt in de kolom v(s)o/pro-mbo. Strookt dat beeld met dat uit landelijk onderzoek naar datagebruik in het onderwijs?

Download de onderzoekspublicatie