Samenwerkende teams in het mbo

De ontwikkeling van de teamportretmethodiek

Auteurs:

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Aimée Hoeve, Maren Thomsen & Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Brouwer, P., Hermanussen, J., Hoeve, A., Thomsen, M., & Van de Venne, L. (2014). Samenwerkende teams in het mbo: De ontwikkeling van de teamportretmethodiek. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Een bijzonder kenmerk van het middelbaar beroepsonderwijs is een sterke gerichtheid op het werken in teams. Een goede samenwerking in die teams ontstaat echter niet vanzelf. De publicatie beschrijft de ontwikkeling van een methodiek die teams kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in hun ontwikkeling. Teams zijn geen nieuw verschijnsel in het mbo. Toch weten ze nu meer dan ooit alle ogen op zich gericht. Teams zijn immers de sleutel tot het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Om aan deze opdracht te kunnen voldoen, moeten de opleiders in een team een samenwerkend geheel vormen.

Inzicht in ontwikkeling

Dit vergt van teammanagers en teamleden de nodige zelfkennis over hun eigen functioneren en over hoe zij als team met elkaar samenwerken. In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methodiek beschreven die teams kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in waar zij nu staan in hun ontwikkeling.

Breed toegankelijk

Hoe ver het team ook is in de teamontwikkeling, informatie over hoe zij er voor staan en over sterke en minder sterke punten, helpt teams richting te geven aan hun ontwikkeling. Door de achterliggende principes van deze methodiek bloot te leggen, hopen de auteurs de methodiek breed toegankelijk te maken voor eenieder die zich bezighoudt met teamontwikkeling in het mbo.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op