ECBO is het expertisecentrum voor onderzoek en kennisvraagstukken rondom bijvoorbeeld professionalisering van docenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, in-, door- en uitstroom en basisvaardigheden. We brengen onderwijsontwikkelingen in beeld en versterken sectorbrede ontwikkelingstrajecten. Door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen wij bij aan het verbeteren en vernieuwen van onderwijs en een leven lang leren. Onze expertise: onderzoek met impact.

Bekijk de actuele agenda

In-, door- en uitstroom

In-, door-, en uitstroom Studenten kunnen wisselen van opleidingsrichting of leerweg | ECBO | Expertisecentrum beroepsonderwijs

Studenten kunnen wisselen van opleidingsrichting of leerweg

Onderwijsorganisatie

Mbo-organisatie cinop Kwaliteitsverbetering en borging van het onderwijs ECBO Expertisecentrum beroepsonderwijs

Kwaliteitsverbetering en borging van het onderwijs

Docenten/opleiders

Docent/ opleiders ECBO Expertisecentrum beroepsonderwijs Docenten zijn cruciaal bij leerprocessen op school of werk

Docenten zijn cruciaal bij leerprocessen op school of werk

Basisvaardigheden

Helping a woman using a computer

Geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen

Arbeidsmarkt - Onderwijs

ECBO expertisecentrum beroepsonderwijs Arbeidsmarkt - Onderwijs Vaardigheden voor goed functioneren op de arbeidsmarkt

Vaardigheden voor goed functioneren op de arbeidsmarkt