Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Auteurs:

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Rob Vink, Jannet Doppenberg, Jef van den Hout, Carlos van Kan, i.s.m. Rob Hazelhoff, Piet Jan Kuipers André Pierik, Wim Diender, Louise van de Beerekamp, Marente Schnoing & Maurice Koster

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Brouwer, P., Hermanussen, J., Vink, R., Doppenberg, J., Van den Hout, J., & Van Kan, C., i.s.m. Hazelhoff, R., Kuipers, P.J., Pierik, E., Diender, W., Van de Berekamp, L., Schnoing, M., & Koster, M. (2019). Samenwerken aan onderwijskwaliteit. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. IVA Onderwijs, Hogeschool van Amsterdam, Eindhoven school of Education, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC van Twente, Rijn IJssel, Deltion College, MBO Utrecht en Helicon.

Korte samenvatting:

Opleidingsteams in het mbo werken dagelijks aan de kwaliteit van hun onderwijs. Wat maakt dat teams hierin succesvol zijn? 6 cruciale factoren blijken van belang. Het onderzoeksrapport Samenwerken aan Onderwijskwaliteit, dat werd gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, kun je hier downloaden. Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit.

De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams beter kunnen ondersteunen bij het werken aan onderwijsverbetering. In dit praktijkgerichte onderzoek, dat werd opgezet en uitgevoerd door een consortium van mbo-instellingen en onderzoeksinstituten, werd nagegaan welke factoren van invloed zijn bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit. Uit het onderzoek komt naar voren dat zes factoren hierbij van belang zijn: leiderschapsklimaat, ondersteunende afdelingen, samenwerkingscondities, kwaliteit van samenwerking, teameffectiviteit en ten slotte onderwijspraktijk. Deze factoren geven bestuurders en leidinggevenden in mbo-instellingen grip op wat ervoor zorgt dat het ene team optimaal functioneert en het andere team niet op gang wil komen. Dit project is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Download de onderzoekspublicatie