Het (onbenutte) potentieel van mbo-teams

Auteurs:

Patricia Brouwer, Jose Hermanussen & Carlos van Kan

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Brouwer, P., Hermanussen, J., & van Kan, C. A. (2016). Het (onbenutte) potentieel van mbo-teams. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 4, 266-281.

Korte samenvatting:

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Een waarheid als een koe. Ook de Lerarenagenda 2013-2020 (ministerie OCW, 2013) benadrukt de centrale rol van de docent in de verbetering van het onderwijs. In het mbo ligt deze verantwoordelijkheid niet bij de individuele docent maar is de kwaliteit van het onderwijs bij uitstek een teamverantwoordelijkheid.

In het artikel in NTOR van december 2016 vragen Brouwer, Hermanussen en Van Kan zich af wat dat eigenlijk precies vraagt van onderwijsteams in het mbo. In een empirisch onderzoek bij vijf opleidingsteams hebben de onderzoekers verkend in hoeverre bij deze teams een professionele leercultuur aanwezig is. Zij onderstrepen het belang van een professionele leercultuur in onderwijsteams. Die zorgt namelijk voor verbetering van onderwijskwaliteit. Er is hierbij gekeken naar drie kenmerken: samenwerking, kritisch-reflectieve houding en leiderschap.

Brouwer, Hermanussen en Van Kan concluderen dat er op alle kenmerken van een professionele leercultuur nog winst te behalen is, met name kritisch-reflectieve houding en leiderschap. In de discussie plaatsen de onderzoekers enige kritische kanttekeningen bij het huidige beleid gericht op onderwijsteams in het mbo.

Download de onderzoekspublicatie

Neem contact op voor meer informatie