Over ons

Afbeelding cinop ecbo ecio 768x485

ECBO is het Expertisecentrum Beroepsonderwijs van CINOP voor leren door onderzoek en kennisverspreiding. Wij geloven dat beter onderwijs tot een betere samenleving leidt. Een samenleving waarin voor iedereen kansen liggen om zich te ontwikkelen, waarin wie je bent tèlt en waarin wat je doet wordt gewaardeerd.

Onderzoek met impact

Wij zijn een verbinder tussen beleid en praktijk, tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Door kennisvraagstukken in de maatschappij en het bedrijfsleven om te zetten in oplossingen met impact. Daarvoor zetten wij onze expertise en verbindingskracht in. De bundeling van onderzoek doen en kennisverspreiding geeft ons de denk- en innovatiekracht om daadwerkelijk impact te realiseren samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Onafhankelijk en objectief.

Nauwe band met onderwijspraktijk

Wij hebben een nauwe band met de onderwijspraktijk, kennen de belanghebbenden en weten wat er speelt. Wij weten als geen ander de werelden van praktijk, beleid en wetenschap te verbinden. Door (beleids)onderzoek te doen en kennis toepasbaar te maken en adequaat te verspreiden zorgen wij dat kennis impact krijgt, zowel in beleid als in het leren van de student. En dat kennis bijdraagt aan een beter, hoogwaardig onderwijs en aan een leven lang leren.

Onze mensen

Met een team van circa 20 collega’s werken wij aan onderzoek en kennisverspreiding. Wij voelen ons nauw betrokken en werken veel samen met de onderwijspraktijk. Wij weten als geen ander de werelden van praktijk, beleid en wetenschap te verbinden.

Ons team van onderwijskundigen en sociale wetenschappers heeft veel kennis van de onderwijssector en de arbeidsmarkt. Onze onderzoekers en experts kennisverspreiding hebben oog voor praktijkomstandigheden. Wij hebben een uitgebreid netwerk in het beroepsonderwijs, het beleidsveld en de wereld van onderzoek, ook internationaal.

Toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk

Doordat onze onderwijsprofessionals en onderzoekers nieuwe kennis creëren, bestaande kennis toepasbaar maken en delen, en kennis benutten, worden onderwijs en initiatieven rondom een leven lang leren toekomstbestendig. De kennis die we bij ECBO ontwikkelen is voor iedereen toegankelijk.

Al 10 jaar

In 2019 bestond ECBO 10 jaar. Onze wortels liggen vooral in het beroepsonderwijs, in de combinatie van werken en leren. De afgelopen jaren is ECBO uitgegroeid tot spil in de kennisinfrastructuur voor onderwijs en arbeidsmarkt. En onze ambitie reikt verder. We zijn partner in het oplossen van complexe kennisvraagstukken op de actuele maatschappelijke thema’s flexibel onderwijs, professionalisering van het beroepsonderwijs en een leven lang leren op de arbeidsmarkt.

Directie, raad van toezicht en verantwoording

Het expertisecentrum ECBO is onderdeel van Stichting CINOP. CINOP is een Stichting zonder winstoogmerk en een maatschappelijke onderneming. Lees meer over de directie en raad van toezicht  en de financiële verantwoording van Stichting CINOP-ECBO.