Stagematching in het mbo

Verschillende perspectieven

Auteurs:

Jose Hermanussen & Ingrid Christoffels m.m.v. Joris Cuppen

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Hermanussen, J., Christoffels, I., m.m.v. Cuppen, J. (2017). Stagematching in het mbo. Verschillende perspectieven. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een cruciaal, wettelijk onderdeel van de beroepsopleidingen in het mbo. De student verwerft tijdens de bpv competenties in een echte werkomgeving en bekwaamt zich in het beroep van de (beginnend) beroepsbeoefenaar, zodat de student goed is voorbereid op de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarde is dat de bpv-plaats en de leerbehoeften en mogelijkheden van de student op elkaar aansluiten. Over die matching is nog niet veel bekend. Het is onduidelijk hoe die verloopt in de driehoek school-bedrijf-student en welke factoren hierbij een rol spelen. Bruikbare kennis op dit vlak is belangrijk. Immers een goede bpv voor studenten begint, en staat of valt, bij een juiste match.

Zicht op match bpv-plaats en student ECBO heeft in het kader van haar publieke programma, en op verzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een verkennend onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op hoe de match van bpv-plaats en student tot stand komt. Het onderzoek gaat tevens in op de rol van scholen, leerbedrijven en SBB hierbij. Wat werkt volgens de betrokkenen goed en wat minder? Voor wie en waarom? Aangrijpingspunten voor verbetering van de matchingspraktijk Het doel van het onderzoek was om aangrijpingspunten te vinden voor verbetering van de matchingspraktijk en aanwijzingen op het spoor te komen voor verdiepend vervolgonderzoek. Een mix aan methoden is daarvoor ingezet. Naast een literatuurverkenning en interviews met adviseurs praktijkleren van SBB, zijn vragenlijsten uitgezet onder studenten, stagecoördinatoren van scholen en praktijkopleiders van leerbedrijven. Hierdoor is een brede range aan perspectieven vertegenwoordigd. In deze publicatie wordt verslag gedaan van de bevindingen.

Download de onderzoekspublicatie