Beleidsontwikkeling van onderop

Wat het beroepsonderwijs kan leren van innovatieve praktijken in andere sectoren

Auteurs:

Jose Hermanussen & Trudy Moerkamp

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., & Moerkamp, T. (2015). Beleidsontwikkeling van onderop. Wat het beroepsonderwijs kan leren van innovatieve praktijken van professionals in de jeugdzorg, verpleegkundige zorg en politie. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Vergelijkbaar met de discussies in het onderwijs, wordt ook in andere sectoren gesproken over (her)waardering van de vakkennis en -ervaring van de professional. Wat kan het onderwijs leren van innovatieve praktijken van professionals in andere sectoren? ECBO verrichtte in samenwerking met het Centrum voor Nascholing in Amsterdam (CNA) een verkennende studie naar de organisatie van de kennisinfrastructuur vanuit het perspectief van de professional. De auteurs keken daarbij naar de sectoren politie, verpleegkundige zorg en jeugdzorg. Kennis is hoofdbestanddeel. Mbo-scholen voeren hun opdracht uit in een complexe wereld die voortdurend in ontwikkeling is. Studenten, ouders, bedrijfsleven en overheid verwachten van de onderwijsprofessionals een up-to-date voorbereiding op deze dynamische (beroeps)wereld, maatschappij en verdere studieloopbaan.

Kennis is een hoofdbestanddeel in dat ‘productieprocedures’. De focus van deze publicatie ligt op ‘kennisontwikkeling van onderop’. Centraal daarbij staat de vraag hoe werkvloerervaring en -kennis een rol kunnen spelen in de (beleids)ontwikkeling van een organisatie. De publicatie is bedoeld als inspiratiebron voor functionarissen die binnen mbo-instellingen een voortrekkersrol vervullen in het van onderop vormgeven van een lerende organisatie en bijbehorende professionaliseringsproceduressen.

Download de onderzoekspublicatie