Lezing duurzame onderwijsverbetering in het mbo

Lezing samen werken in onderwijsteams

De nieuwe rekeneisen in het mbo

Nieuwe rekeneisen in het mbo. Wat verandert er?

Digital learning in learning communities

Podcast 5 Differentiatie en gepersonaliseerd leren

Podcast aflv. 5 gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren

Webinar differentiatie en gepersonaliseerd leren

Wat leerde onderzoek ons in 2021?

Wat leerde onderzoek ons in 2021?

Vernieuwde aanpak van het kennisverspreidingsprogramma mbo

Vernieuwde aanpak kv programma mbo

Webinar Differentiatie en gepersonaliseerd leren

Webinar differentiatie en gepersonaliseerd leren

Socialisatie tijdens corona-onderwijs

Bijeenkomst socialisatie tijdens corona onderwijs

Handleiding formatief evalueren van rekenen in het mbo

Handleiding formatief evalueren rekenen in het mbo

Animatie formatief evalueren

Tools animatie formatief evalueren

Handleiding formatief evalueren Nederlands

Handleiding formatief evalueren nederlands in het mbo

Praatplaat onderzoekend werken aan onderwijsverbetering

Praatplaat onderzoekend werken aan onderwijsverbetering

Factsheet VSV in het mbo

Factsheet vsv in het mbo

Onderzoek grensoverschrijdende mobiliteit

ECBO werkt mee aan internationaal onderzoek naar grensoverschrijdende mobiliteit

Kennisdelingssessie Monitoring en evaluatie WET VATmbo

Kennisdelingssessie vatmbo

Netwerkbijeenkomst mbo De meerwaarde van het samen opleiden

Netwerkbijeenkomst mbo 'de meerwaarde van het samen opleiden'

Doe mee aan de pilot Leren van onderwijsvernieuwing!

Themapagina ‘Leren en werken in onderwijssteams’ live op het Kennisknooppunt

Logo onderwijskennis website

Online proeverij Nederlands in het mbo

Formatief evalueren

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Leren en werken in opleidingsteams

Webinar leren en werken in opleidingsteams website

Kennisateliers

Kennisateliers

Podcast 4 Leren en werken in opleidingsteams

Podcast leren en werken in opleidingsteams

Webinar Leren en werken in opleidingsteams

Webinar leren en werken in opleidingsteams website

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen 

Formatief evalueren

Laaggeletterden zijn niet zielig! | Opinie Trouw

Laaggeletterdheid cinop ecbo trouw 10 september 2021

Schrijf je nu in voor de Mbo Onderzoeksdag 2021!

Wereldcafé | Interactief werken aan professionele mbo-organisaties

Ord 2021 met thema interactie

Dimensies: ondernemerschapsonderwijs (mei 2020)

Tool Geletterdheidinzicht leidt tot onderbouwde keuze doelgroepenbeleid

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het PO

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Webinar hybride leeromgevingen

Webinar Hybride leeromgevingen

Vak-Taal! (start vanaf september 2021)

vier mensen in overleg

Drie scenario’s voor stages in de zorg

Podcast 3 Hybride leeromgevingen

Podcast hybride leeromgevingen

Start nieuwe editie leergang Teacher in the Lead

Neem deel aan de week van de 21ste-eeuwse vaardigheden

Week van de 21ste-eeuwse vaardigheden ecbo

Online demo reflectie-instrument KOMPAS21 en situatiespel 

Online demo reflectie-instrument KOMPAS21 en situatiespel

Webinar 21ste-eeuwse vaardigheden en breed ondernemerschapsonderwijs

Webinar 21ste-eeuwse vaardigheden en breed ondernemerschapsonderwijs

Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou?

Pre-promotietraject

KOMPAS21 gaat door in 2021!

Kompas21 cinop 2021

Handleiding excelleren in het creatief-technisch mbo

Handleiding | Ontwerpen van Excellentieprogramma’s

Themapagina ‘Hybride leeromgevingen’ live op het kennisknooppunt

Logo onderwijskennis website

Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021  

Nieuwbouw koning wilhelm I college

Hoe begeleid je rekenzwakke mbo-studenten?

Rekenzwakke mbo-studenten

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Rotterdam ontmoet Urk: Onderwijsexperiment rond diversiteit in het mbo

MBO Connect | eerste online community voor en door mbo-professionals

Mbo Connect Powered by BVMBO

Een geslaagd slotsymposium prepromotietraject

Pre-promotietraject

Online tweedaagse ‘Teachers in the lead’

Online tweedaagse Teachers in the lead

Tien adviezen voor kennisgedreven onderwijsontwikkeling

Treinmetafoor kennisgedreven onderwijsontwikkeling

Canon beroepsonderwijs: jouw gids voor kennis uit onderzoek

Canon beroepsonderwijs website

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Tweede enquête impact coronacrisis op het beroepsonderwijs

Tien jaar na invoering rekeneisen in het mbo: waar staan we nu?

Rekenonderwijs in het mbo

Persbericht | Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

Workshop winnaars aanmoedigingsprijs Mbo onderzoeksdag

Mbo onderzoeksdag prijswinnaars

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

Wat leerde onderzoek ons in 2020?

Podcast 2 Digitaal onderwijs en e-bekwaamheid

Podcast 2

Kennistafels | Doorwerking van innovaties in het mbo

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het PO

Webinar 3 | Duurzaamheid

Webinar 3 duurzaamheid

Situatiespel | Open kaart spelen met 21ste-eeuwse vaardigheden

Situatiespel Kompas 21

Persbericht | Mbo-studenten tevreden over 21ste-eeuwse vaardigheden; kritisch over grenzen stellen en gezond gedrag

Resultaten Move21 onderzoek

Podcast 1 Ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

Podcast 1 ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

Webinar 2 | Gelijke kansen

Webinar 2 gelijke kansen webinar drieluik

Bijeenkomst 3 ECBO-TIAS Discussiepanel: De derde leerweg

Bijeenkomst 3 governance discussiepanel

Hoe de Tech Campus van ROC Midden Nederland werkt aan gepersonaliseerd leren: inspiratie voor de onderwijspraktijk

Gepersonaliseerd onderwijs (1)

Webinar 1 | Vooruitblik – leren en welbevinden

Webinar 1 vooruitblik leren en welbevinden

Conferentie Gepersonaliseerd leren en ICT

Conferentie gepersonaliseerd leren en ict

15 Mbo-vertegenwoordigers door gesprek samen sterker in innovatie

Symposium | Denk vanuit jouw expertise mee met pre-promovendi

Mbo promotie onderzoek pre-promovendi

Nieuwe prototypes voor ondernemerschap in het mbo

Ondernemerschapsonderwijs prototypes (1)

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?

Onderzoek stageproblematiek in zorg en welzijn gestart

Experts over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt

Boekje kansrijk uit de coronacrisis

KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’

KNOWvember Webinar Drieluik: Mbo 1.5: Het nieuwe normaal?

Nieuwe Programmaraad voor Onderwijsonderzoek en Kennisbenuttingsraad van het NRO

Nationaal Regieoraan Onderwijsonderzoek

Toekenningen praktijkgericht onderzoek | toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Adviesrapport | Eindtermen taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Aandacht voor mensenrechten in het mbo nog niet structureel ingebed

Onderzoek impact COVID-19/Social distancing op de mbo-student

Discussiepanel governance in het mbo in en na corona

Governance in het mbo tijdens en na corona

Bekijk de top 5 webinars van ECBO

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Videotips: onderwijsinnovatie met ICT

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Digitaal leren ecbo

Minister Ingrid van Engelshoven bezoekt ‘Teacher in the Lead’

Teacher in the Lead

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

CoP Gepersonaliseerd leren en ICT 2020

Digitalevaardigheden leerlingen laptops ecbo

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

mbo experimenteert met diversiteit

Rapport IKwilverderleren.nl

Vet in Europe Database online

Foto nw header (3)

Webinar breed ondernemerschap

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

mbo experimenteert met diversiteit

Dimensies: Gepersonaliseerd leren (december 2019)

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Hackathon

Webinar over vraagarticulatie

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start

Zorg voor de toekomst

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019

Debat over Burgerschap

ECBO Leren door onderzoek

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Werkplekleren in het beroepsonderwijs

Dimensies: onderzoekende houding (september 2019)

Dimensies38

ECBO partner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Dimensies: Regionale samenwerking – samenwerking als leerproces (juni 2019)

Dimensies37

Kompas21 lancering op 2 juli

Kompas21

Dimensies: Denkers en Makers: Leren van een beroep (maart 2019)

Dimensies36

Webinar Kritisch LEREN denken

Dimensies: De student centraal (december 2018)

Dimensies35

Hybride onderwijs, hoe dan?!

Dimensies: docentstages en de inzet van hybride docenten (september 2018)

Dimensies34

Dimensies: de toekomst van het mbo (juni 2018)

Dimensies33

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Dimensies: de onderzoekscultuur in het mbo (maart 2018)

Dimensies32

Webinar: Werkplekleren in het beroepsonderwijs

Werkplekleren in het beroepsonderwijs

Webinar LOB: voorbij de onderwijshype

Voorbij de onderwijshype