Nieuwe data Leergang mbo 2020

Webinar Anders toetsen en examineren: toegankelijk & flexibel | 1 en 2 april 2020

Bekijk de top 5 webinars van ECBO

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Videotips voor werken op afstand

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Nieuw: rapport toekomstbestendig bevoegdhedenstelstel vo

Minister Ingrid van Engelshoven bezoekt ‘Teacher in the Lead’

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

CoP Gepersonaliseerd leren en ICT 2020

Leergang mbo 2020 – doe mee!

Leergang mbo 2020 – doe mee!

Symposium ‘Onderzoekend werken in het mbo’

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Rapport IKwilverderleren.nl

Vet in Europe Database online

Webinar breed ondernemerschap

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

Dimensies: Gepersonaliseerd leren (december 2019)

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Webinar over vraagarticulatie

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019

Inventarisatie: Aandacht voor mensenrechten in het mbo

Debat over Burgerschap

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Dimensies: onderzoekende houding (september 2019)

Dr. Patricia Brouwer in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Data derde editie leergang Teacher in the Lead bekend!

ECBO partner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Dimensies: Regionale samenwerking – samenwerking als leerproces (juni 2019)

Kompas21 lancering op 2 juli

Dimensies: Denkers en Makers: Leren van een beroep (maart 2019)

Webinar Kritisch LEREN denken

Dimensies: De student centraal (december 2018)

Hybride onderwijs, hoe dan?!

Dimensies: docentstages en de inzet van hybride docenten (september 2018)

Dimensies: de toekomst van het mbo (juni 2018)

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Dimensies: de onderzoekscultuur in het mbo (maart 2018)

Webinar: Werkplekleren in het beroepsonderwijs

Webinar LOB: voorbij de onderwijshype