Toekenningen praktijkgericht onderzoek | toegankelijkheid van het hoger onderwijs

ECBO-TIAS Discussiepanel ‘Op weg naar het nieuwe normaal na corona’

Adviesrapport | Eindtermen taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Start 4e leergang Teacher in the Lead | Meld je aan

4e editie leergang Teacher in the Lead

Aandacht voor mensenrechten in het mbo nog niet structureel ingebed

Onderzoek impact COVID-19/Social distancing op de mbo-student

Discussiepanel governance in het mbo na corona

NRO-congres 2020 gaat niet door

Afsluitende column | Dimensies ondernemerschapsonderwijs

Kun je ondernemerschap ook leren?

Een blik in de black box | Dimensies ondernemerschapsonderwijs

De ondernemingsgeest zat er bij Maarten en Tom al op het mbo in

Eigen bazen met lef | Dimensies ondernemerschapsonderwijs

Oud-topkarateka Halil Çuha wil anderen in hun ontwikkeling sterken

Gáán voor je doel | Dimensies ondernemerschapsonderwijs

Vragenlijst mbo-docent en student | Deel je ervaring over impact van de coronacrisis op het beroepsonderwijs

Hoe kan het onderwijs studenten voorbereiden op het werk van de toekomst?

Het Moment | Dimensies ondernemerschapsonderwijs

Governance in het mbo tijdens en na corona

Dé CvI Conferentie 2020 : STEEK JE NEK UIT

Leergang mbo 2020

Nieuwe data Leergang mbo 2020

Bekijk de top 5 webinars van ECBO

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Videotips: onderwijsinnovatie met ICT

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Nieuw: rapport toekomstbestendig bevoegdhedenstelstel vo

Minister Ingrid van Engelshoven bezoekt ‘Teacher in the Lead’

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

CoP Gepersonaliseerd leren en ICT 2020

Symposium ‘Onderzoekend werken in het mbo’

Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Rapport IKwilverderleren.nl

Vet in Europe Database online

Webinar breed ondernemerschap

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

Dimensies: Gepersonaliseerd leren (december 2019)

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Webinar over vraagarticulatie

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019

Debat over Burgerschap

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Dimensies: onderzoekende houding (september 2019)

Dr. Patricia Brouwer in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

ECBO partner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Dimensies: Regionale samenwerking – samenwerking als leerproces (juni 2019)

Kompas21 lancering op 2 juli

Dimensies: Denkers en Makers: Leren van een beroep (maart 2019)

Webinar Kritisch LEREN denken

Dimensies: De student centraal (december 2018)

Hybride onderwijs, hoe dan?!

Dimensies: docentstages en de inzet van hybride docenten (september 2018)

Dimensies: de toekomst van het mbo (juni 2018)

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Dimensies: de onderzoekscultuur in het mbo (maart 2018)

Webinar: Werkplekleren in het beroepsonderwijs

Webinar LOB: voorbij de onderwijshype