Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

De sector mbo aan zet?

Auteurs:

Jose Hermanussen & Patricia Brouwer

Publicatiedatum:


Thema's:

Docenten / opleiders, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., & Brouwer, P. (2016). De zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo. De sector mbo aan zet?! 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? ECBO heeft hier onderzoek naar gedaan. De onderzoekers keken daarbij speciaal naar audits in het kader van kwaliteitszorg. “https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/” Het Kwaliteitsnetwerk mbo was als belangrijke stakeholder betrokken bij dit onderzoek. De auditsystematiek die in dit netwerk centraal staat, vormde het hart van de studie. Bij dit netwerk zijn veertig roc’s, vakscholen en aoc’s aangesloten. Het doel van dit onderzoek was op basis van empirische bevindingen bij te dragen aan de vormgeving van effectieve instrumenten voor borging van de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. Deze publicatie bespreekt de aanpak en belangrijkste resultaten van het onderzoek, waarmee tevens een beeld wordt geschetst van prangende discussies en dilemma’s die spelen in de auditpraktijk.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op