Kennisateliers mbo

Bij de Kennisateliers MBO gaat het om een praktijkgerichte methode waarbij kennisontwikkeling en professionalisering hand in hand gaan. De methode ondersteunt onderwijsprofessionals in het mbo bij het ontwikkelen van handzame kennis over wat werkt bij de aanpak van complexe onderwijsvraagstukken. Onderzoekers begeleiden docenten en leiding/staf om de eigen kennis en inzichten expliciet te maken en relevante kennis/databronnen doelmatig te benutten bij de inrichting en facilitering van leerarrangementen. Tevens leren zij via systematische reflectie een analyse te maken van de werkzame elementen (ontwerpprincipes): wat werkt, voor wie, waarom en in welke situatie? Ook het uitvoeren van lokaal, flankerend onderzoek maakt deel uit van de methodiek van de Kennisateliers mbo.

Ervaringen Kennisateliers MBO

De afgelopen jaren zijn goede ervaringen opgedaan met de Kennisateliers MBO. ECBO heeft de methodiek succesvol toegepast op verschillende roc’s en vakscholen, (waaronder MBO Amersfoort, Summa College, ROC de Leijgraaf, ROC TOP, Horizoncollege) maar ook binnen regionale samenwerkingsverbanden v(s)o-mbo en landelijke ontwerpplatforms, bijvoorbeeld op het vlak van responsief beroepsonderwijs (in samenwerking met PBT/BVMBO).

De publicatie Kennisateliers MBO. Over theorie, model en praktijk geeft inzicht in de aanpak (waarom, wat, hoe, voor wie) van de Kennisateliers MBO en zet uiteen op welke (theoretische) basis de benadering is gestoeld. Met concrete voorbeelden laten we zien hoe de methodiek van de kennisateliers werkt in de praktijk. De publicatie is bestemd voor voortrekkers van innovatieprocessen binnen scholen: opleidingsontwerpers, docentonderzoekers, beleidsmedewerkers, management.