Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Djoerd de Graaf, Régina Petit, José Hermanussen, Ronald Ferket, Koen van der Ven & Iryna Rud

Evaluatie en monitoringwet vroegtijdige aanmelddatumen toelatingsrecht mbo

Ton Eimers, Bianca Leest, Pieter Aalbers, Jose Hermanussen, Ronald Ferket & Renée van Schoonhoven

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Djoerd de Graaf, Régina Petit, Jose Hermanussen, Iryna Rud, Koen van der Ven, Annemarie Groot & Emina van den Berg

Evaluatie nieuwe bekostiging voor het vavo

Karel Kans, Denise Bijman, Joris Cuppen & Eva van der Boom

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Arjan Heyma, Régina Petit, Joris Cuppen, Emina van den Berg & Jose Hermanussen

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Anneke Westerhuis & Joris Cuppen

Maatwerk en doorstroom

Joris Brekelmans, Erik Fleur, Tanya Beliaeva & Rozemarijn van Toly

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Anneke Westerhuis, Pieter Baay & Jan Neuvel

Verzameling notities over de daling van de bbl en praktijkleren

Ingrid Christoffels, Joris Cuppen & Sil Vrielink

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis & Rozemarijn van Toly

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Karel Kans, Joris Cuppen, Metje Jantje Groeneveld & Jose Hermanussen

Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

José Mulder & Joris Cuppen m.m.v. Pieter Aalders

Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat?

José Mulder m.m.v. Kristof de Witte, Eline Sneyers, Martijn Peters & Ruud Klarus

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord

José Mulder m.m.v. Pieter Aalders

Monitor Ad-ronde 4B

José Mulder, Anneke Westerhuis & Mark Imandt

Werken met data

Jose Hermanussen

Vocational education and training in the Netherlands

Cedefop

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Hester Smulders, Rob Schipperheyn & Mark Imandt

Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen

Eline Sneyers & Kristof de Witte

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

José Mulder & Pieter Baay

Klaar voor de groei

Mark Imandt, Emina van den Berg, José Mulder, Fred Verbeek, Régina Petit & Christoph Meng

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Joris Brekelmans & Anneke Westerhuis

Balanceren van belangen

Anneke Westerhuis, Ingrid Christoffels, Wil van Esch & Marc Vermeulen

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Arjan Heyma, Cissy Pater & Edith van Eck, Hester Smulders, Jan Neuvel & Rob Schipperheyn

Toegankelijkheid mbo 2-opleidingen

Jose Hermanussen, Annemarie Groot & Rob Schipperheijn m.m.v. Hester Smulders & Jan Neuvel

Studiesucces in de G4

Jan Neuvel & Marc van der Meer

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Barbara van Wijk & Carlos van Kan

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Barbara van Wijk & Ronald Schouten

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Jan Neuvel & Anneke Westerhuis

Vijf jaar VM2

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans

Opleiden op de laagste niveaus

Anneke Westerhuis

VM2: binding, programma, samenvatting

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans m.m.v. Dennis Heijnens

Kansrijk toelatingsbeleid

Barbara van Wijk m.m.v. Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis & Patricia Brouwer

Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Machiel Bouwmans & Renée van Schoonhoven m.m.v. Dennis Heijnens

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

Amelia Román & Barbara van Wijk

Verschillende wegen, gelijke bestemming

Sandra van den Dungen, Marieke Buisman, Wil van Esch & Christoph Meng

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Barbara van Wijk, Sandra van den Dungen & Erik Fleur

Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo

Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Samenwerken aan VM2

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Het Nederlandse onderwijs geketend

Anneke Westerhuis & Barbara van Wijk

De verloren zonen (m/v)

Barbara van Wijk, Erik Fleur, Erik Smits & Cees Vermeulen

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

VM2 op weg naar resultaat, tussenrapportage VM2-experimenten 2010-2011

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Machiel Bouwmans m.m.v. Ed Weijers & Marloes Keijzer

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Karel Visser & Barbara van Wijk

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

Jan Neuvel & Wil van Esch

Interview over monitor doorstroom vmbo mbo. ‘Het blijkt nog niet uit de cijfers, maar er zijn duidelijk verbeteringen’

Piet Hugen

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Wil van Esch & Jan Neuvel

VM2 experimenten: verandering van context

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

De vavo-deelnemers in beeld

Ria Groenenberg, Barbara van Wijk & Wil van Esch

Leren kiezen / kiezen leren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters

De bbl als leerweg voor volwassenen

Ton Eimers, Erik Keppels & Annet Jager

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

Sandra van den Dungen & Anneke Westerhuis

Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

Zicht op effect?

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Ed Weijers

Monitor HBO-Sprint 2008

Hester Smulders, Wil van Esch, Paul Steehouder & Tonny Huisman

Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Jan Neuvel & Wil van Esch

Een tipje van de sluier

Melissa Imansoeradi & Marc van der Meer

Angstdromen over een cultuurshock

Gaby van der Mee

Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

De volgende stap

Renée van Schoonhoven & Dennis Heijnens

Een stukje van de Nederlandse droom

Wil van Esch & Jan Neuvel

De juiste afslag nemen

Wil van Esch & Jan Neuvel

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Ton Eimers & Karel Visser

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

Het Metalen Scharnierpunt

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

Jan Neuvel & Wil van Esch

Educatie: een tak apart?

Renée van Schoonhoven

Palet van de non-formele educatie in Nederland

Cees Doets, Wil van Esch, Jan Houtepen, Karel Visser & Janneke de Sousa

Monitor TechnoTalent

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne