Succesvolle aanpakken mbo-studenten in kwetsbare posities

Nederlands Jeugdinstituut; Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Zij-instroom po, vo en mbo

Denise Bijman, Bjorn Dekker, Kees van Bergen, Karel Kans, Naomi Waijers, Linda Medendorp, Johan Coenen, Thomas Lans & Barbara Belfi

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Djoerd de Graaf, Régina Petit, José Hermanussen, Ronald Ferket, Koen van der Ven & Iryna Rud

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Ton Eimers, Mariska Roelofs en Tessa Jenniskens (KBA Nijmegen) José Hermanussen en Ronald Ferket (ECBO) Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit)

Evaluatie en monitoringwet vroegtijdige aanmelddatumen toelatingsrecht mbo

Ton Eimers, Bianca Leest, Pieter Aalbers, Jose Hermanussen, Ronald Ferket & Renée van Schoonhoven

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Djoerd de Graaf, Régina Petit, Jose Hermanussen, Iryna Rud, Koen van der Ven, Annemarie Groot & Emina van den Berg

Evaluatie nieuwe bekostiging voor het vavo

Karel Kans, Denise Bijman, Joris Cuppen & Eva van der Boom

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Arjan Heyma, Régina Petit, Joris Cuppen, Emina van den Berg & Jose Hermanussen

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Anneke Westerhuis & Joris Cuppen

Maatwerk en doorstroom

Joris Brekelmans, Erik Fleur, Tanya Beliaeva & Rozemarijn van Toly

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Anneke Westerhuis, Pieter Baay & Jan Neuvel

Verzameling notities over de daling van de bbl en praktijkleren

Ingrid Christoffels, Joris Cuppen & Sil Vrielink

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis & Rozemarijn van Toly

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Karel Kans, Joris Cuppen, Metje Jantje Groeneveld & Jose Hermanussen

Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

José Mulder & Joris Cuppen m.m.v. Pieter Aalders

Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat?

José Mulder m.m.v. Kristof de Witte, Eline Sneyers, Martijn Peters & Ruud Klarus

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord

José Mulder m.m.v. Pieter Aalders

Monitor Ad-ronde 4B

José Mulder, Anneke Westerhuis & Mark Imandt

Werken met data

Jose Hermanussen

Vocational education and training in the Netherlands

Cedefop

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Hester Smulders, Rob Schipperheyn & Mark Imandt

Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen

Eline Sneyers & Kristof de Witte

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

José Mulder & Pieter Baay

Klaar voor de groei

Mark Imandt, Emina van den Berg, José Mulder, Fred Verbeek, Régina Petit & Christoph Meng

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Joris Brekelmans & Anneke Westerhuis

Balanceren van belangen

Anneke Westerhuis, Ingrid Christoffels, Wil van Esch & Marc Vermeulen

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Arjan Heyma, Cissy Pater & Edith van Eck, Hester Smulders, Jan Neuvel & Rob Schipperheyn

Toegankelijkheid mbo 2-opleidingen

Jose Hermanussen, Annemarie Groot & Rob Schipperheijn m.m.v. Hester Smulders & Jan Neuvel

Studiesucces in de G4

Jan Neuvel & Marc van der Meer

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Barbara van Wijk & Carlos van Kan

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Barbara van Wijk & Ronald Schouten

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Jan Neuvel & Anneke Westerhuis

Vijf jaar VM2

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans

Opleiden op de laagste niveaus

Anneke Westerhuis

VM2: binding, programma, samenvatting

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans m.m.v. Dennis Heijnens

Kansrijk toelatingsbeleid

Barbara van Wijk m.m.v. Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis & Patricia Brouwer

Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Machiel Bouwmans & Renée van Schoonhoven m.m.v. Dennis Heijnens

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

Amelia Román & Barbara van Wijk

Verschillende wegen, gelijke bestemming

Sandra van den Dungen, Marieke Buisman, Wil van Esch & Christoph Meng

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Barbara van Wijk, Sandra van den Dungen & Erik Fleur

Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo

Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Samenwerken aan VM2

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Het Nederlandse onderwijs geketend

Anneke Westerhuis & Barbara van Wijk

De verloren zonen (m/v)

Barbara van Wijk, Erik Fleur, Erik Smits & Cees Vermeulen

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

VM2 op weg naar resultaat, tussenrapportage VM2-experimenten 2010-2011

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Machiel Bouwmans m.m.v. Ed Weijers & Marloes Keijzer

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Karel Visser & Barbara van Wijk

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

Jan Neuvel & Wil van Esch

Interview over monitor doorstroom vmbo mbo. ‘Het blijkt nog niet uit de cijfers, maar er zijn duidelijk verbeteringen’

Piet Hugen

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Wil van Esch & Jan Neuvel

VM2 experimenten: verandering van context

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

De vavo-deelnemers in beeld

Ria Groenenberg, Barbara van Wijk & Wil van Esch

Leren kiezen / kiezen leren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters

De bbl als leerweg voor volwassenen

Ton Eimers, Erik Keppels & Annet Jager

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

Sandra van den Dungen & Anneke Westerhuis

Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

Zicht op effect?

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Ed Weijers

Monitor HBO-Sprint 2008

Hester Smulders, Wil van Esch, Paul Steehouder & Tonny Huisman

Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Jan Neuvel & Wil van Esch

Een tipje van de sluier

Melissa Imansoeradi & Marc van der Meer

Angstdromen over een cultuurshock

Gaby van der Mee

Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

De volgende stap

Renée van Schoonhoven & Dennis Heijnens

Een stukje van de Nederlandse droom

Wil van Esch & Jan Neuvel

De juiste afslag nemen

Wil van Esch & Jan Neuvel

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Ton Eimers & Karel Visser

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

Het Metalen Scharnierpunt

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

Jan Neuvel & Wil van Esch

Educatie: een tak apart?

Renée van Schoonhoven

Palet van de non-formele educatie in Nederland

Cees Doets, Wil van Esch, Jan Houtepen, Karel Visser & Janneke de Sousa

Monitor TechnoTalent

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne