Bestuurlijke gemeenschap in het mbo

Verslag van anderhalf jaar onderzoek bij een ROC, een AOC en een vakschool

Auteurs:

Margriet van der Sluis en José Hermanussen

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van der Sluis, M., & Hermanussen, J. (2021). Bestuurlijke gemeenschap in het mbo. Verslag van anderhalf jaar onderzoek bij een ROC, een AOC en een vakschool. De Nieuwe Meso, september (nr. 3), 10-14.

Korte samenvatting:

Onderwijsteams in het mbo verkeren bij uitstek in de positie om de onderwijskwaliteit te verbeteren en om werk te maken van de externe relaties met het beroepenveld die zo belangrijk zijn voor goed beroepsonderwijs. Maar hoe stuur je teams aan? Wat moet je op bestuurlijk niveau doen, of juist laten, om ervoor te zorgen dat teams professioneel te werk gaan? Hoe laat je ze the lead nemen in het verbeteren van onderwijs en het onderhouden van externe relaties? Dit artikel gaat in op drie activiteiten op bestuurlijk niveau die van belang zijn voor een goede ondersteuning van teams:

  1. inzicht krijgen in en versterken van onderlinge verbinding tussen het college van bestuur, het onderwijsmanagement en de staf (sociale netwerk);
  2. stellen van doelen ten aanzien van teams en vervolgens hierin gezamenlijk acteren (bestuurlijk handelen);
  3. aangaan van contacten met de buitenwereld die een rol kunnen spelen in teamversterking door alle leden van de bestuurlijke gemeenschap (extern sociaal kapitaal).

Ervaringen onderzoek bij een ROC, AOC en een vakschool

Het artikel is een verslag met ervaringen van een ontwerpgericht implementatieonderzoek bij een ROC, AOC en een vakschool (Deltion College, SOMA College en Helicon Opleidingen). De auteurs werkten in het onderzoek samen met Edith Hooge (TIAS School for Business en Society) en de drie scholen. Doel is kennis over de versterking van het bestuurlijk handelingsrepertoire te vergaren in relatie tot professionaliseringsaspecten. Het is onderdeel van het driejarig NRO-onderzoek ‘Versterking van het bestuurlijk vermogen van mbo-instellingen voor professionalisering van onderwijsteams’. Inspiratie voor het onderzoek zijn dilemma’s en praktijkvragen van betrokkenen bij het besturen van mbo-instellingen en die zich afvragen hoe zij de professionaliteit van onderwijsteams op een hoger plan kunnen brengen.

Download de onderzoekspublicatie

Gerelateerde items

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

Hoe de Tech Campus van ROC Midden Nederland werkt aan gepersonaliseerd leren: inspiratie voor de onderwijspraktijk