Leernetwerken | Ontmoetingen tussen onderwijsprofessionals

ECBO faciliteert ontmoetingen tussen onderwijsprofessionals uit het beroepsonderwijs onderling, maar ook tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers. Door deel te nemen aan een ‘leernetwerk’ ontwikkel je een groter netwerk dat zich richt op onderzoek(end werken). Een leernetwerk biedt je de gelegenheid om samenwerking en het samen leren vorm te geven. Er zijn leernetwerken voor docenten en instructeurs, voor lectoren, practoren en hoogleraren, promovendi, mensen met de ambitie om te promoveren in het mbo, innovatiemanagers en beleidsmedewerkers in het mbo.

 • Mbo Connect 
  De eerste online community voor en door mbo-docenten en instructeurs. Via dit platform kun je kennis en ervaringen uitwisselen, activiteiten in het mbo volgen en samenwerken met collega’s. ECBO is partnerorganisatie van MBO Connect en deelt kennis en activiteiten uit onderzoek op het platform. Ook beantwoorden ECBO-onderzoekers vragen vanuit hun kennis uit onderzoek.
 • Pre-promotietraject
  De weg naar onderzoekspromotie is voor de docent vaak geen gebaand pad. Mbo-docenten hebben vragen als: hoe kom je van idee tot promotievoorstel? Of: wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? En: is het wel een realistische keuze? Op initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) hebben ECBO, het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU) een pre-promotietraject ontwikkeld voor mbo-docenten met promotieambities.
 • Netwerk Promoveren in het mbo
  Promoveren als mbo-professional brengt nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee. Hoe leg je het belang van promoveren in het mbo uit of hoe kan je als buitenpromovendus onderzoek doen in het mbo? Het netwerk ‘Promoveren in het mbo’ biedt promovendi de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen over dergelijke vraagstukken. Tegelijkertijd is er aandacht voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
 • Teacher in the lead
  De leergang Teacher in the lead is speciaal ontwikkeld voor ambassadeurs van de BVMBO en teachers in de the lead: koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken. Je bent mbo-opleider, en bent verbonden aan een onderwijsinstelling. De leervragen van de deelnemers vormen de leidraad voor de inhoudelijke invulling van de leergang.
 • Netwerk lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs
  Het netwerk van lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het mbo in zowel de onderwijsketen als in de relatie met het bedrijfsleven. Het netwerk draagt bij aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet het netwerk door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.
 • Leergang mbo 
  Al ruim twintig jaar organiseert ECBO de Leergang mbo. De reeks van zeven seminars is bedoeld voor (beleids-)medewerkers die relatief nieuw zijn in het beroepsonderwijsveld. De Leergang mbo geeft je een inhoudelijke introductie of je gaat als deelnemer juist de diepte in. Gastsprekers en experts uit het beroepsonderwijs bieden je nieuwe of diepere inzichten in de actuele ontwikkelingen en de complexiteit van het beroepsonderwijs. Thema’s die aan bod  komen: bestel en beleid anno nu, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionaliteit van docenten en sturen op onderwijskwaliteit.
 • Kenniskring innovatiemanagers
  Vier maal per jaar komt een vaste groep deelnemers bijeen, voornamelijk (beleids)medewerkers van onderwijsinstellingen. Deelnemers aan de Kenniskring innovatiemanagers delen kennis over actuele vraagstukken over het mbo. Onder begeleiding van een moderator wissel je ervaringen uit met betrekking tot onderwijsinnovaties en verbeteringen. De thema’s die aan bod komen, zijn vraagstukken die je zelf signaleert of die worden aangedragen door gastsprekers.