4e editie leergang Teacher in the Lead | Start 26 november

26 november 2020 12:00 - 15 april 2021 20:00

Woerden, Den Haag en 's-Hertogenbosch

Het maximum aantal deelnemers voor de leergang Teacher in the Lead is bereikt. Aanmelden voor editie 4 is niet meer mogelijk. Geïnteresseerd in deelname aan editie 5? Vul dit interesseformulier in en we houden je op de hoogte.

Ben jij docent in het mbo en heb jij een voortrekkersrol? Ben jij een teacher in the lead, ben je trots op je vak en wil je goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? De leergang ‘Teacher in the lead’ helpt je hierbij.

Waarom deelnemen?

Docenten zijn de belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit de praktijk weten zij wat haalbaar is en waar ruimte voor verbetering is. Vernieuwingen in het onderwijs vragen om een gezamenlijke inspanning en leiderschap van álle docenten. Om het gesprek hierover met onderwijsbestuurders goed te kunnen voeren, hebben docenten kennis en contacten nodig. Bij de leergang Teacher in the lead doe je die kennis en contacten op.

Wat levert het op?

Na het volgen van de leergang heb je inzicht in het beleid van het mbo ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het mbo. Je weet welke innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen en wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat. Je leert waar je actuele informatie en kennis kunt vinden. En je bouwt een netwerk op!

Een snelkookpan van kennis en connecties. Ik kan niet wachten met alles aan de slag te gaan!

Breid je netwerk uit met docenten, bestuurders, beleidsmakers en politici

Je maakt kennis met docenten van andere scholen en met mensen uit (beleids)organisaties rondom het mbo. Tijdens het ‘diner pensant’ ga je in gesprek met bestuurders, beleidsmakers en politici over zelfgekozen thema’s.

Voor wie?

De leergang ‘Teacher in the lead’ is bedoeld voor koplopers onder de opleiders in het mbo: ‘teachers in the lead’. Vanuit vak- en beroepskennis, gebaseerd op opleiding en praktijkervaring, hebben zij invloed en zeggenschap. Ze nemen het voortouw als gaat om de professionele ontwikkeling van hun beroep en werken samen met alle lagen in het onderwijs om structureel het onderwijs te verbeteren. Een teacher in the lead zet een eigen koers uit, die door af te wijken van zijn omgeving juist bijdraagt, en zoekt daarbij de eigen grenzen op.

Meer lezen over het thema teacher-leaderschip

In dit artikel lees je meer over de rol van mbo-docenten als vormgevers van het onderwijs en hun eigen professionele ontwikkeling. In dit proces is ‘teacher-leaderschip’ een belangrijk begrip. De leergang Teacher in the lead heeft als doel teacher-leadership bij docenten in het mbo te versterken.

De meerwaarde voor persoonlijke ontwikkeling, meer kennis en inzicht zodat je niet alles maar op/aanneemt, maar op ontdekking gaat.

Praktische informatie

Data en locatie
26 november 2020 (12.00-19.30 uur; incl. lunch en diner, Woerden); 4 en 5 februari 2021 (15.00-15.00 uur; met overnachting, Den Haag); 15 april (16.00-20.00 uur, ‘s-Hertogenbosch).

Kosten
€ 1090,-. Leden van de BVMBO betalen € 1045,-. Dit is inclusief maaltijden, overnachting, literatuur; btw n.v.t.

Voorbereiding en begeleiding
Voor elke bijeenkomst ontvang je literatuursuggesties en een focusopdracht. De voorbereidingstijd is ca. 2 uur per bijeenkomst.

Aantal deelnemers
18-24 deelnemers.

Thema’s

Tijdens deze leergang komen verschillende actuele thema’s en vragen over het mbo aan bod:

  • Actoren en instanties: Met welke (beleids)organisaties heeft het mbo-veld te maken? Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
  • Wet-en regelgeving: In welke richting ontwikkelt de discussie over het beroepsonderwijs zich? Hoe verhoudt zich dit tot het regeringsbeleid?
  • Financieringsstromen: Wat zit er in de lumpsum? Welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer?
  • Professionalisering van opleiders: Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren? En wat is er nodig om het docentschap verder te ontwikkelen?
  • Onderwijs-arbeidsmarkt: Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Hoe bereiden zij zich voor op toekomstige ontwikkelingen?
  • Communicatie, lobby en beïnvloeding: De kracht van ambassadeurs BVMBO en Teachers in the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies?

Kort en krachtig programma, waarmee inzicht wordt verkregen in organisatie-overstijgende aspecten van het mbo en verschillende organisaties. Noodzakelijk om keuzes van het management te begrijpen.

Dit vonden deelnemers van eerdere edities

“Wil je een breder beeld over het mbo en in contact komen met ‘teachers in the lead’, doen!”

“Ik raad mijn collega’s aan om deze leergang te volgen: overstijgend beeld over het mbo. Door informatie, discussies, ontwikkelingen, visies, regel- en wetgeving.”

“Top! Leuk om op verschillende mbo-plekken te zijn”

“Het diner pensant was top!”

“Overweldigend! Ik wist niet wat ik kon verwachten maar ik ben iedere bijeenkomst blij verrast en ging weg met veel kennis.”

Een initiatief van

De leergang ‘Teacher in the lead’ is een gezamenlijk initiatief van de BVMBO en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). Het maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde Kennisverspreidingsprogramma bij ECBO. De leergang wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW en SBB.