ECBO-onderzoeker – Bart Kleine Deters

Onze onderzoeken hebben impact. Ik word heel blij als ik met leraren spreek. De passie voor hun vak spat er vaak vanaf!

Bart kleine deters cinop 2021 Bart Kleine Deters

Bart Kleine Deters is sinds januari 2021 onderzoeker bij ECBO. Hij werkt aan allerlei onderzoeksopdrachten, o.a. over afstuderen met een functiebeperking, digitaal leren, flexstuderen, en praktijkleren in de zorg. In juni 2021 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op het meten van de effecten van het recht op onderwijs.  

Waarom ECBO?

“Wat mij direct aansprak in deze functie is dat je bij ECBO geen onderzoeken doet die in de kast verdwijnen. Onze onderzoeken hebben impact. Op beleidsmakers, op docenten, en op de studenten waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. Er is veel aandacht voor kennisverspreiding, zodat de uitkomsten vrij gebruikt kunnen worden door onderwijsinstellingen, en door docenten in de klas. Leuk is ook de afwisseling: ik moet veel schakelen tussen verschillende onderzoeksprojecten in verschillende stadia, en tussen verschillende typen werkzaamheden: van literatuuronderzoek en interviews tot offertes schrijven en verkennen van nieuwe marktmogelijkheden. Hierdoor heb ik veel contact met collega’s: de hele week door zijn er belletjes en team-meetings. Ook de klanten en opdrachtgevers verschillen, maar ik werk toch vooral voor het ministerie van OCW, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en voor verschillende mbo-instellingen. Het leuke aan CINOP is dat je met een bredere club mensen werkt dan alleen onderzoekers. Zo stel ik samen met collega’s van team Global een gids op over inclusief onderwijs voor UNESCO-UNEVOC. En ik help ECIO met onderzoeksvragen die uit hun werk voortvloeien. 

Je eigen werk- en leerproces vormgeven

“Vanaf dag 1 waren mijn collega’s heel open en behulpzaam; zij namen me mee in hun werk. Typisch ECBO en CINOP is dat je hier veel verantwoordelijkheid krijgt om je eigen werk- en leerproces vorm te geven. Het spannende daarbij voor mij is: hoe behoud ik het overzicht, hoe kan ik al die verschillende werkzaamheden op een goede manier plannen? Door al die verschillende projecten en opdrachtgevers is er altijd wat te leren. Daar houd ik van, dat past bij mij.” 

Door corona heeft Bart veel thuisgewerkt. “Dat is hartstikke leuk als je net vader bent geworden! Nu werk ik nog steeds regelmatig vanuit huis, en ik ga af en toe naar kantoor of naar samenwerkingspartners voor ontmoetingen en overleggen. Die afwisseling van werkplekken past heel goed bij de levensfase waar ik nu in zit. Ik ben namelijk ook net gepromoveerd en zoals altijd wogen de laatste loodjes het zwaarst. Het is dan prettig om de ruimte te hebben je werk(-plek) flexibel in te richten.”   

Goed onderwijs: sleutel voor de rest van je leven

“Kortom: de onderwijswereld, en die van een leven lang ontwikkelen, spreekt mij erg aan. Goed onderwijs is de sleutel voor de rest van je leven, zowel als professional, als privépersoon, en als burger. Mijn grote uitdaging is om eraan bij te dragen dat iedereen in Nederland als écht volwassen uit dat onderwijsproces komt. Ik word heel blij als ik met leraren spreek. De passie voor hun vak spat er vaak vanaf! Ook leuk: de spanning als je een offerte hebt ingediend: gaat het lukken, gaan we ‘m krijgen? Zo gaaf als dat lukt, zeker als het om een voor mij nieuw vakgebied gaat.“