Werk aan de winkel!

Home » Werk aan de winkel!
Werk aan de winkel!2017-02-18T15:54:47+02:00

Werk aan de winkel!

lrn21

Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Sem van Geffen

De zzp’er: zelfstandige zonder personeel. Onlangs werd door de gemeente Amsterdam een mooi initiatief aangekondigd: een scholingsvoucher voor zzp’ers. Is uw inkomen lager dan 120% van het Sociaal Wettelijk Minimum, dan kunt u ermee aan de slag. Veel zzp’ers zitten door de (nasleep) van de financiële crisis en het overheidsbeleid rond de wet DBA in het gedrang. Hier is allereerst de politiek aan zet. Andere oorzaken zijn dat men vaak niet is meegegroeid met de eisen van de markt en te weinig pro-actief opereert.

Voor jongeren die de arbeidsmarkt opgaan, ligt er een taak bij het onderwijs om hen adequaat daarop voor te bereiden. Met name als het gaat om ondernemersvaardigheden en het trainen van andere hard en soft skills. Opvallend aan bovengenoemd initiatief is wat er onder de noemer ‘21st century skills’ wordt geschaard: opleidingen webdesign/ICT, opleidingen social media/netwerken en een cursus Google analytics. Het lijkt soms meer over ICT te gaan, dan bepaalde vaardigheden voor de toekomst of beroepen die nog niet bestaan. Gelukkig is er wel een mix van hard en soft skills.

Bij het ontwerpen van een (leer)programma is het verstandig om bij het begin te starten, namelijk het bepalen van een uitgangspunt (noodzaak, visie, missie). Bijvoorbeeld met behulp van het document Future work skills 2020 van de Universiteit van Phoenix. Daarin worden alle arbeidsmarktontwrichtende ontwikkelingen geanalyseerd (van een langere levensverwachting tot robotisering), die vervolgens worden doorvertaald naar een concreet competentiemodel. Interessant, niet alleen voor beleidsmakers. Kennisnet en SLO hebben in het voorjaar hun eigen model voor 21st Century Skills vernieuwd voor scholen. Ook daar een mix van hard en soft skills.

Terug naar de zzp’er. Eigenlijk mogen er geen mensen meer op de arbeidsmarkt losgelaten worden, zonder een behoorlijke bagage en beheersing van ondernemersvaardigheden, hard en soft skills. Of het nu gaat om een zzp’er, flexwerker of vastbenoemde. Er is werk aan de winkel en – niet op de laatste plaats – ook voor de (potentiële) werknemer/zzp’er zelf!

Sem van Geffen
Namens het netwerk van LRN21

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag