Webinar: Werkplekleren in het beroepsonderwijs

Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs

03 oktober 2017

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van elke mbo-opleiding. Het beslaat zelfs zo’n 40 tot 60% van het curriculum op het mbo. En toch weten we nog erg weinig over de organisatie van werkplekleren in vmbo, mbo en hbo, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op 3 oktober presenteren onderzoekers Haske van Vlokhoven en Aimee Hoeve (beiden HAN) recente onderzoeksresultaten over werkplekleren in het beroepsonderwijs in een webinar.

De kwaliteit van werkplekleren blijkt nog wat te wensen over te laten. Studenten zien hun stageperiode vaak als ‘werken’, niet ‘leren’. Ze zien er naar uit, maar zijn ook vaak nog te ontevreden over dit deel van hun opleiding. Veelgehoorde geluiden zijn dat werkplekleren te veel afhangt van de individuele begeleiders. Ook ontbreekt soms een goede afstemming tussen school en werkplek.

 Ontwerpregels

Om te kijken welke wetenschappelijke kennis nu eigenlijk beschikbaar is over de pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het beroepsonderwijs, voerden de onderzoekers een systematische analyse uit van zo’n 4.000 onderzoeksartikelen uit de periode 2005-2015. Hieruit werden ontwerpregels gedestilleerd die samenhangen met de drie doelen van werkplekleren: 1) de acquisitie van de benodigde kennis en kunde, 2) het participeren in de beroepsgroep, en 3) de oriëntatie op het uiteindelijke beroep door de leerling of student. Tijdens het webinar gaan de onderzoekers nader in op deze drie ontwerpregels.