Webinar over vraagarticulatie

29 november 2019

Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag
Webinar over het proces van vraagarticulatie

Goede samenwerking tussen professionals uit de onderwijspraktijk en onderzoekers draagt bij aan verbetering van het onderwijs en aan de kwaliteit van innovatie. Hoe kun je die samenwerking goed vormgeven?
Door samen een praktijkvraagstuk te verkennen en gezamenlijk te besluiten of (nader) onderzoek nodig is, wordt de praktijkrelevantie van het onderzoek hoger. Ook wordt de kans dat de kennis uit onderzoek daadwerkelijk benut wordt, groter.

Proces van vraagarticulatie

Voor onderwijsprofessionals kan het lastig zijn een praktijkvraagstuk te doorgronden en een goede onderzoeksvraag te formuleren. Ook kan het zijn dat ze niet weten welke onderzoekskennis er al is. Onderzoekers zijn soms onvoldoende bekend met de onderwijspraktijk. Om tot goed onderzoek te komen dat bijdraagt aan de praktijk, zijn de kennis, inzichten, ervaringen en zicht op wensen en behoeften van zowel onderwijsprofessionals als onderzoekers nodig.

Sprekers

Over het proces van vraagarticulatie schreven Niek van den Berg en Christa Teurlings voor de Kennisrotonde van het NRO de handreiking ‘Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag’. Tijdens het webinar ging Niek van den Berg in op dit proces. Rita Hanekamp en Birgit Schalkwijk gaven voorbeelden vanuit hun ervaringen als docentonderzoekers met vraagarticulatie met collega’s in school en externe onderzoekers.
Niek van den Berg is lector ‘Grenspraktijk van opleiders en onderzoekers’ bij Aeres Hogeschool en vanuit Strix Aluco – onderzoek & innovatie actief bij de Kennisrotonde.
Rita Hanekamp is senior stafmedewerker en projectleider Opleiden in de School bij het Zone.College
Birgit Schalkwijk is onderwijsinnovator, docent en docentonderzoeker bij Terra.

 

Bekijk hier het webinar over vraagarticulatie terug.

Neem voor meer informatie contact op