Webinar | Hoe onderzoek je of jouw hybride leeromgeving werkt?

Lees de belangrijkste conclusies of kijk het webinar hier terug

Webinar Hybride leeromgevingen

03 juni 2021

In het webinar sprak ECBO-adviseur Jeroen Kraan samen met onderwijsonderzoeker en adviseur Petra Cremers over belangrijke ontwerpprincipes voor de vormgeving van hybride leeromgevingen in het mbo. Dit deden zij met een voorbeeld van een innovatiewerkplaats, waarin een projectgroep van docenten, onderwijskundigen en studenten samenwerkten aan vragen rondom milieu, energie, landbouw en techniek: Value in the Valley. Ook het belang van onderzoek bij een hybride leeromgeving en de vormgeving van onderzoek bij zo’n omgeving kwamen aan bod. Cremers gebruikt de metafoor van een kanoreis: de setting is niet 100% controleerbaar. De omgeving en omstandigheden zullen steeds verschillend zijn. Zo is een kanoreis anders als het veel geregend heeft dan wanneer de rivier kurkdroog is, maar speelt het weer van nu ook een rol.

Bekijk het webinar hier terug of lees de belangrijkste uitkomsten.

Belangrijkste uitkomsten

  • Toets je hybride leeromgeving aan de ontwerpprincipes en bespreek dit met alle betrokkenen. Je kunt nooit vanaf het begin aan alle ontwerpprincipes tegelijk aandacht besteden. Laat de principes je helpen. Zorg voor een balans maar blijf ook kijken naar het geheel. Blijf onderzoekend kijken. Een hybride leeromgeving is complex en kan door veranderingen iedere keer weer anders zijn. Hierdoor moet je misschien aandacht hebben voor nieuwe ontwerpprincipes.
  • Heb aandacht voor de inhoudelijke leerdoelen of leeruitkomsten van studenten, maar heb ook oog voor andere waardes van je hybride leeromgeving. Bijvoorbeeld: de persoonsvorming van studenten, dat je daadwerkelijk een mooi product of advies levert en hoe je bijdraagt aan verbeteringen.
  • Starten met het onderzoeken van je hybride leeromgeving kan klein. Kies waar je inhoudelijk aandacht voor wilt hebben. Benut situaties in het echte werkproces voor het verzamelen van je data. Bijvoorbeeld werkoverleggen, producten die studenten maken of korte reflectiemomenten. Wat kun je daarin verzamelen en vervolgens analyseren? Bouw bewuste reflectiemomenten in voor jou als onderzoeker, maar ook voor alle betrokkenen: zowel voor studenten als andere betrokkenen uit de lerende gemeenschap.
Sprekers webinar hybride leeromgevingen

Gastspreker

ECBO-adviseur Jeroen Kraan sprak met onderwijsonderzoeker en adviseur Petra Cremers. Ze deed onderzoek naar innovatiewerkplaatsen waarin mbo- en hbo-studenten, in een authentieke context, werken aan professionele en maatschappelijke innovatievraagstukken. Vanuit dit onderzoek kwam ze tot een set van ontwerpprincipes voor het vormgeven van innovatieve hybride leeromgevingen. Deze stonden centraal in het webinar. Daarnaast onderzoekt Petra hoe mensen zich ontwikkelen tot creatieve en veerkrachtige professionals bij de UNESCO Chair Futures Literacy van de Hanzehogeschool.

Meer weten over hybride leeromgevingen en innovatiewerkplaatsen?

  • Themapagina ‘Hybride leeromgevingen’ op Onderwijskennis.nl: je leest in een overzichtsartikel wat er bekend is uit onderzoek over hybride leeromgevingen. En vind je o.a. handvatten om mee aan de slag te gaan, praktijkvoorbeelden en literatuur om je verder te verdiepen.
  • Podcast over innovatiewerkplaatsen: Wat houdt een innovatiewerkplaats als variant van een hybride leeromgeving in? Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs en daarmee voor studenten, docenten, de school én de samenwerking met bedrijven? Daarover gaat ECBO-onderzoek in deze podcast in gesprek met Tom Hogendoorn, practor Smart Technology Skills en docent ICT bij het Nova College en Petra Cremers, onderzoeker UNESCO Chair Futures Literacy aan de Hanze Hogeschool.
  • Artikel Zelfgestuurd leren in innovatiewerkplaatsen: Tips en richtlijnen voor docenten en coaches in innovatiewerkplaatsen om studenten goed te begeleiden en beoordelen (OnderwijsInnovatie 2017, p.17-24).

Drieluik en Kennisverspreidingsprogramma

Het webinar is deel van een van de drie drieluiken die ECBO in 2021 organiseert. Naast het webinar bestaat het drieluik uit een podcast en een lezingencarrousel. Het volgende drieluik vindt na de zomer plaats. Thema is: Leren en werken in onderwijsteams.

Het drieluik sluit aan op de themapagina ‘Hybride leeromgevingen’ op Onderwijskennis.nl. De pagina biedt je een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken uit de wetenschap over hybride leeromgevingen.

Het drieluik en de themapagina zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Bekijk ook eens deze webinars