Webinar 3 | Duurzaamheid

Lees meer over de belangrijkste boodschap of kijk het webinar hier terug

Webinar 3 duurzaamheid

02 december 2020

Duurzaamheid is vooral ook leuk! Dat kwam naar voren in het slotwebinar van het KNOWvember webinar-drieluik. Thomas Lans in gesprek met hoogleraar Leren voor Duurzaamheid Arjen Wals en Bauke Houtsma, directeur bij Aeres VMBO en Aeres MBO Almere.

Voor Arjen Wals is duurzaamheid vooral een katalysator voor onderwijsvernieuwing. Voor het onderwijs is het belangrijk om duurzaamheid aan een concreet handelingsperspectief te koppelen. Advies van Bauke Houtsma is: “Zorg er als schoolleider voor dat je zaken niet forceert. Laat het maar ontstaan, dan komt de focus vanzelf.”

Duurzaamheidscompetenties

Duurzaamheid is meer dan het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat om het ontwikkelen van een nieuwe denkrichting en op een andere manier naar duurzaamheid leren kijken. Dat vraagt om inhoudelijke kennis, maar ook om bepaalde competenties. Welke duurzaamheidscompetenties hebben (mbo-)docenten nodig? Arjen Wals deelde er 7 in de meet & greet na afloop van het webinar:

  1. Laat los en geef ruimte; plan niet alles dicht en laat ruimte voor eigen leervragen en -doelen
  2. Zorg dat je kunt makelen en schakelen met actoren, organisaties, overheden, etc. buiten de school
  3. Kijk vanuit meerdere perspectieven: ecologisch, economisch, sociaal, ethisch
  4. Wordt mede-onderzoeker; leerlingen kiezen onderwerpen en stellen vragen waar je zelf ook niet alles vanaf weet en waar vaak geen eenduidige antwoorden op zijn
  5. Help leerlingen met het omgaan met stress, emotie, onzekerheid (sociaal-emotionele kant van het leren)
  6. Maak je nieuwe vormen van assessment eigen; veel belangrijke leeropbrengsten zijn niet te meten maar wel aannemelijk te maken.
  7. Zorg dat je kunt omgaan met morele vragen, morele waarden, met fake nieuws: hoe help je leerlingen hierin navigeren?

Webinar ‘Duurzaamheid’ terugkijken

Meer informatie over duurzaamheid in het mbo

Andere webinars uit het webinar-drieluik

Het webinar ‘Duurzaamheid’ is onderdeel van het KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’ Hierin keken we terug op het onderwijs in het mbo van de afgelopen maanden. En we keken ook vooruit: welke geleerde lessen kunnen we meenemen voor toekomstig mbo-onderwijs? Welke grote uitdagingen werden in het mbo door corona zichtbaar? Lees de belangrijkste conclusies uit de andere webinars of kijk deze terug.

Kennisverspreidingsprogramma

Het Webinar-drieluik maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’  bij ECBO.

Andere activiteiten uit het Kennisverspreidingsprogramma