Webinar 2 | Gelijke kansen gemist?

Lees de belangrijkste conclusies of kijk het webinar hier terug

Webinar 2 gelijke kansen webinar drieluik

20 november 2020

In dit tweede webinar praten we door over een van de conclusies van webinar 1. Omdat er grote verschillen zijn tussen studenten in leren en welbevinden is het belangrijk het aspect maatwerk verder te onderzoeken. Sommige studenten hebben kunnen profiteren van afstandsonderwijs anderen minder. In dit webinar kijken we in welke mate ‘mbo 1.5’ de kansengelijkheid in het onderwijs beïnvloedt en hoe de school daarop kan anticiperen.

Sprekers

ECBO-onderzoeker Thomas Lans sprak met twee (ervarings)experts op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs.

  • Prof. mr. Jenny Goldschmidt, gepensioneerd hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, beziet het thema inclusief onderwijs vanuit juridisch perspectief. Wat zijn aandachtspunten? Wat zijn de kansen voor scholen en de overheid? En als we teruggaan naar de ‘normale’ situatie: wat hebben we dan geleerd en hoe kunnen we zorgen voor meer gelijke kansen?
  • Julia Ruskauff is voorzitter van de Centrale Studentenraad ROC Mondriaan. Zij startte naar aanleiding van de resultaten uit de Coronamonitor van JOB zelf een onderzoekje naar kansengelijkheid op haar school ROC Mondriaan. Zo’n 100 studenten namen hier aan deel.

Belangrijkste conclusies

COVID-19/afstandsonderwijs werkt als een vergrootglas: onderwijsverschillen worden vergroot of zichtbaar. Afstandsonderwijs brengt met zich mee dat docenten en scholen bepaalde signalen van studenten niet meer opvangen. Dat vergroot de kans op ongelijkheid. Maak inzichtelijk welke studenten minder kansen krijgen en gebruik die inzichten om het onderwijs te verbeteren en kansen te vergroten. Betrek daarnaast studenten bij het verbeteren van het onderwijs. Luister naar ze en ga met ze in gesprek. Motiveer studenten en faciliteer mogelijkheden om ze met hun expertise en creativiteit te laten deelnemen aan medezeggenschap in de onderwijsinstelling.

Poll en meet & greet

Er gebeuren veel goede dingen op het gebied van kansengelijkheid en het organiseren van studenteninspraak. Maar uit de antwoorden op de pollvragen en tijdens de meet & greet bleek ook dat deelnemers zich zorgen maken en dat er nog stappen gezet kunnen worden.

Bekijk het webinar ‘Gelijke kansen’ terug

Ondertiteling is beschikbaar  via de “cc” knop in de webinarplayer.

Andere webinars uit het webinar-drieluik

Dit webinar is onderdeel van het KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’ Hierin keken we terug op het onderwijs in het mbo van de afgelopen maanden. En we keken ook vooruit: welke geleerde lessen kunnen we meenemen voor toekomstig mbo-onderwijs? Welke grote uitdagingen werden in het mbo door corona zichtbaar? Lees de belangrijkste conclusies uit de andere webinars of kijk deze terug.

Kennisverspreidingsprogramma

Het Webinar-drieluik maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’  bij ECBO.

Lees meer over het thema kansengelijkheid

Andere activiteiten uit het Kennisverspreidingsprogramma