Webinar 1 | Vooruitblik – leren en welbevinden gemist?

Lees de belangrijkste conclusies of kijk het webinar hier terug

Webinar 1 vooruitblik leren en welbevinden

04 november 2020

Wat vertellen onderzoeken ons over het leren en welbevinden van docenten en studenten tijdens de lockdown?

De coronacrisis en daaropvolgende eerste lockdown veranderden de onderwijswereld aanzienlijk. Dit had grote gevolgen voor de vormgeving van het onderwijs, ook in het mbo. Wat is de invloed op het leren en welbevinden van studenten en docenten? Tijdens de lockdown startten meerdere onderzoeken die dit in kaart brachten. Deze onderzoeken stonden centraal tijdens het eerste webinar ‘Vooruitblik – leren en welbevinden’ van het webinar-drieluik Mbo 1.5: Het nieuwe normaal?’.

Sprekers

ECBO-onderzoeker Thomas Lans ging over de verschillende onderzoeken in gesprek met Lector/hoogleraar Frank de Jong (Aeres Hogeschool/OU) en Lidy van Oers van het Koning Willem I College. Beiden zijn betrokken bij onderzoeken die plaatsvonden rondom het mbo en COVID-19. Frank de Jong onderzocht samen met ECBO het welbevinden van docenten en studenten tijdens de eerste lockdown. Lidy van Oers deed onderzoek naar de ervaringen van afstandsonderwijs op het Koning Willem I College.

Conclusie 1: Grote verschillen tussen studenten

Een van de belangrijkste conclusies is dat er op het gebied van leren en welbevinden grote verschillen bestaan tussen studenten. Wat werkt voor bepaalde groepen studenten in welke omstandigheden? Maatwerk blijkt een belangrijk aspect te zijn dat nog verder onderzocht dient te worden. Zo merkt een van de deelnemers op dat met name het onderwerp van onderzoek relevant is. Er zou meer gevraagd mogen worden naar de vormgeving en de inhoud van de ondersteuning en wat het onderwijs in deze tijd betekent voor de docent en diens professionaliteit. Een andere deelnemer geeft aan dat ook tijd een issue is. Het bekijken van 30 filmpjes kost bijvoorbeeld meer tijd dan een live-presentatie.

Conclusie 2: Sociale interactie staat onder druk

Sociale interactie – tussen studenten, tussen student en docent en tussen docenten onderling – kwam tijdens de lockdown onder druk te staan. Dit vraagt om blijvende aandacht. Daarnaast werd er in deze periode een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van studenten en docenten. Onderzoek laat zien dat een grote groep studenten hiervan schijnt te profiteren. Hoe staat deze zelfstandigheid in relatie tot kansengelijkheid in het mbo? En hoe anticiperen scholen hierop? Dit staat centraal in webinar 2 gelijke kansen dat plaatsvond op 19 november.

Resultaten poll webinar

Grafiek vooruitblik leren en welbevindenIn het webinar werd met een poll gemeten of de school van de webinardeelnemers voldoende onderzoek doet naar de effecten van COVID-19/afstandsonderwijs op studenten en/of medewerkers. Een derde van de webinardeelnemers (veelal werkzaam in het mbo) geeft aan op dit moment onderzoek binnen hun instelling plaatsvindt. Iets minder dan een derde (27%) vindt dat er juist te weinig onderzoek plaatsvindt. En bijna 40% is hiervan niet op de hoogte. Het zou interessant zijn om te verkennen waarom deelnemers vinden dat er te weinig onderzoek gedaan wordt en waarom een groep het eigenlijk niet goed weet

Wat kan ik doen?

Maak gebruik van onderzoek dat er is en deel onderzoeken met docenten. Hoewel er aanzienlijk minder onderzoek plaatsvindt naar COVID-19/Afstandsleren in het mbo – vergelijk bijvoorbeeld met het hoger onderwijs – worden er wel degelijk onderzoeken uitgevoerd. We hebben een aantal resultaten van onderzoeken rondom COVID-19 en onderwijs op een rijtje gezet:

 • Overzicht corona-gerelateerd onderwijsonderzoek (NRO)
 • De impact van de COVID-19 lockdown en onderwijs op afstand op de mbo-student (AERES/ECBO)
 • Wat leert het mbo van de coronaperiode? (Turner)
 • Ervaringen met online onderwijs (ROC van Twente)
 • De ervaren impact van maatregelen rondom COVID-19 op hybride leeromgevingen binnen het beroepsonderwijs (Fontys & MBO Rijnland)
 • Onderzoek Leren & Werken op Afstand (ROC van Amsterdam)
 • Schermen met onlineonderwijs. Sense of Belonging van docenten en leerlingen/studenten tijdens de LockDown in 2020 vanuit docentperspectief (Risbo)
 • Mbo-jongeren voelen zich tijdens de coronacrisis vergeten (Save the Children)
 • Mbo-student tevreden over onderwijs op afstand, maar kampt ook met stress en onzekerheid (JOB MBO)
 • Vragenlijst voor corona onderzoek in de eigen instelling (in het Engels) (OECD)
 • Digitale leermiddelen en gelijke kansen (Kennisrotonde)

Delen en systematiseren van vragenlijsten. Neem contact op via dit formulier als je:

 • op zoek bent naar vragenlijsten
 • resultaten binnen jouw instelling wilt delen
 • wilt systematiseren en afstemmen
 • zelf onderzoek wilt starten

Bekijk het webinar Vooruitblik – Leren en welbevinden terug

Benieuwd naar de andere webinars uit deze reeks?

Dit webinar is onderdeel van het KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’ Hierin keken we terug op het onderwijs in het mbo van de afgelopen maanden. En we keken ook vooruit: welke geleerde lessen kunnen we meenemen voor toekomstig mbo-onderwijs? Welke grote uitdagingen werden in het mbo door corona zichtbaar? Lees de belangrijkste conclusies uit de andere webinars of kijk deze terug.

Kennisverspreidingsprogramma

Het Webinar-drieluik maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ bij ECBO.

Andere activiteiten uit het Kennisverspreidingsprogramma