Webinar Leren en werken in opleidingsteams

Lees de belangrijkste inzichten of kijk hier het webinar terug

Webinar leren en werken in opleidingsteams website

07 oktober 2021

Wat weten we over effectieve samenwerking binnen opleidingsteams in het mbo? En over de invloed ervan op de kwaliteit van het onderwijs? In dit webinar ging Jeroen Kraan (ECBO) hierover in gesprek met Patricia Brouwer (HU) en Daniël van Middelkoop (HvA). Patricia en Daniel doen praktijkgericht onderzoek naar samenwerken aan effectieve teams in het mbo. Zij deelden inzichten vanuit de wetenschap, maar ook eigen ervaringen en praktische tips voor toepassing binnen je eigen opleidingsteam. We startten het webinar met een model voor collectief handelingsvermogen. Tot slot zoomden we in op de trend ‘teams aan zet’ binnen het onderwijs: werkt dat? En waar let je als team op? De gastsprekers deden dit door in te gaan op verschillende fasen voor de aanpak van actie-onderzoek en kenmerken voor het voeren van een professioneel dialoog binnen een opleidingsteam.

Bekijk het webinar hier terug of lees de belangrijkste inzichten.

Belangrijkste inzichten

  • Zorg voor goede randvoorwaarden voor teams. Maak het bespreekbaar als randvoorwaarden niet op orde zijn.  
  • Maak tijd voor de professionele dialoog in je team. 
  • Ken de kwaliteiten van je collega’s. Ga er actief naar op zoek: waar ben jij goed in, waar ligt jouw expertise? 
Webinar leren en werken in opleidingsteams

Gastsprekers

ECBO-adviseur Jeroen Kraan sprak met Patricia Brouwer, senior onderzoeker en hogeschoolhoofddocent aan het Lectoraat Beroepsonderwijs en Werken in onderwijs (Hogeschool Utrecht) en Daniël van Middelkoop, onderzoeker en persoonlijk lector Teamprofessionalisering in veranderende organisaties (Hogeschool van Amsterdam). Zij doen praktijkgericht onderzoek naar samenwerken aan effectieve teams in het mbo.

Ook interessant

Drieluik, Onderwijskennis.nl en Kennisverspreidingsprogramma

Het webinar is deel van het tweede drieluik. Naast het webinar bestaat het drieluik uit een podcast en een lezingencarrousel. De lezing over leren en werken in opleidingsteams is binnenkort beschikbaar via de ECBO-website. In 2021 organiseert ECBO 2021 drie keer een drieluik. Het eerste drieluik had als thema Hybride leeromgevingen. Meer over dit eerste drieluik vind je hier terug. Het laatste drieluik komt in november/december beschikbaar. Thema is: Differentiatie en gepersonaliseerd leren.

Dit tweede drieluik sluit aan op de themapagina ‘Leren en werken in opleidingsteams’ op Onderwijskennis.nl. Deze pagina komt binnenkort online en biedt je een toegankelijk overzicht uit de wetenschap over leren en werken in opleidingsteams.

Het drieluik en de themapagina zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).