Webinar: Hybride onderwijs, hoe dan?!

08 november 2018

Scholen kiezen steeds vaker voor onderwijs waar leren en werken samenkomen. Hybride onderwijs waar theorie, vaardigheden en werken in authentieke beroepssituaties verbonden zijn. Hoe begeleid je studenten binnen deze vorm van onderwijs? Wat vraagt dit van docenten? Wat betekent dat voor de didactiek? En hoe kies en ontwerp je opdrachten en een curriculum die het leren van studenten binnen hybride onderwijs ondersteunen? In dit webinar krijg je antwoord op deze vragen door middel van praktijkervaringen en wetenschappelijke inzichten rondom hybride onderwijs.

Spreker

Martijn van Schaik (Centrum Top Techniek) is als practor verbonden aan het practoraat Hybride onderwijs. Hij promoveerde op de vraag hoe je het leren van theorie aan de hand van praktische opdachten begeleidt. Binnen het Centrum voor Top Techniek onderzoekt hij samen met docenten hoe je hybride onderwijs kunt vormgeven in een samenwerking van voortgezet onderwijs, mbo, bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven.

Voor wie

Zowel voor docenten en praktijkbegeleiders als voor mensen die betrokken zijn bij onderwijs- en beleidsontwikkeling biedt dit webinar belangrijke inzichten.

 

Bekijk hier het webinar over hybride onderwijs terug.