Webinar Gepersonaliseerd leren

Lees de belangrijkste inzichten of kijk hier het webinar terug

Webinar differentiatie en gepersonaliseerd leren

16 december 2021

Wat is gepersonaliseerd leren? Wat zijn belangrijke condities om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken? Hoe kan sterke teamvorming bijdragen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren? En wat vraagt dit van docententeams? In dit webinar ging expert Flexibilisering Sandra Beugel (ECBO/CINOP) hierover in gesprek met dr. Ben van der Hilst. Ben deed promotieonderzoek naar een organisatiemodel waarin de ontwikkeling van de student de focus heeft. Met het model ‘Teamgecentreerde ArbeidsOrganisatie’ ging hij tijdens het webinar in op randvoorwaarden voor docententeams bij het inrichten van een gepersonaliseerde leeromgeving.

Bekijk het webinar hier, lees de belangrijkste inzichten of download de presentatie hier.

Belangrijkste inzichten

  • Denk met elkaar na over wat je wel standaardiseert en vooral ook wat niet.
  • Draai de aandacht voor afstemming tussen de teams om naar afstemming binnen de teams.
  • Heb aandacht voor de arbeidsorganisatie. Het TAO-model kan daarbij een hulpmiddel zijn.

TAO: Teamgecentreerde ArbeidsOrganisatie als voertuig voor gepersonaliseerd leren

Het goed vormgeven van een teamorganisatie vraag nogal wat. Ben van der Hilst ontwikkelde een model over organisatiestructuur in zijn promotieonderzoek bij 25 scholen, ook in het mbo. Het model weerspiegelt de metafoor ‘een organisatie moet staan als een huis’. In het hart van het huis vind je de onderwijsteams. Er zijn een aantal randvoorwaarden om teams optimaal te laten presteren en ontwikkelen. Zoals de afstemming binnen teams en de grootte van de teams. Bekijk het webinar terug voor de toelichting op alle voorwaarden.

Organiser voor de teamgecdentreerde arbeidsorganisatie

Webinar gepersonaliseerd leren

Gastspreker Ben van der Hilst

In dit webinar spreekt Sandra Beugel, adviseur bij ECBO, met dr. Ben van der Hilst over wat docententeams kunnen doen om condities te creëren waarin gepersonaliseerd leren wordt ondersteund. Als voormalig rector van verschillende middelbare scholen was Ben actief bij het invoeren van de Tweede Fase havo/vwo en de invoering van het vmbo. Ook promoveerde hij op onderzoek naar een organisatiemodel waarin de ontwikkeling van de student de focus heeft. Als oprichter van het trainingsbureau Het Leren Organiseren ondersteunt Ben scholen in hun ontwikkeling als lerende organisatie en weet hij als geen ander dat er bij de invoering van gepersonaliseerd leren veel meer komt kijken dan een structuurwijziging. Minstens zo belangrijk is het creëren van een bijpassende cultuur, waarin een holistische benadering door alle docenten essentieel is.

Ook interessant

Drieluik, Onderwijskennis.nl en Kennisverspreidingsprogramma

Het webinar is deel van het derde drieluik. Naast het webinar bestaat het drieluik uit een podcast (binnenkort beschikbaar) en een lezing die plaatsvindt op 18 januari 2022. Aanmelden is binnenkort mogelijk. Dit jaar organiseert ECBO drie keer een drieluik. Het eerste drieluik had als thema Hybride leeromgevingen. Meer over dit eerste drieluik vind je hier terug. Thema van het tweede drieluik was Leren en werken in opleidingsteams en vind je hier. De lezing van dit tweede drieluik komt binnenkort beschikbaar op de ECBO-site.

Dit tweede drieluik sluit aan op de themapagina ‘Leren en werken in opleidingsteams’ op Onderwijskennis.nl. Deze pagina komt binnenkort online en biedt je een toegankelijk overzicht uit de wetenschap over leren en werken in opleidingsteams.

Het drieluik en de themapagina zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoerde met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).