Leernetwerken

 • Kenniskring innovatiemanagers
  Vier maal per jaar komt een vaste groep deelnemers bijeen, voornamelijk (beleids)medewerkers van onderwijsinstellingen. De deelnemers delen kennis over actuele vraagstukken over het mbo. Onder begeleiding van een moderator wisselen de deelnemers ervaringen uit met betrekking tot onderwijsinnovaties en verbeteringen, waarna ze een inhoudelijk thema verder uitdiepen. De thema’s die besproken worden zijn vraagstukken die de deelnemers zelf signaleren of worden aangedragen door gastsprekers. Van de Kenniskring wordt verslag gedaan in Dimensies, het papieren magazine van ECBO.
 • Leergang mbo
  Al twintig jaar organiseert ECBO de Leergang mbo. De reeks van zeven seminars is bedoeld voor (beleids)-medewerkers die relatief nieuw zijn in het beroepsonderwijsveld. In de Leergang mbo krijgen ze een inhoudelijke introductie of kunnen deelnemers juist de diepte in gaan. Gastsprekers, allen experts op het gebied van het beroepsonderwijs, bieden deelnemers nieuwe of diepere inzichten in de actuele ontwikkelingen en de complexiteit van het beroepsonderwijs. Aan bod komt onder andere: bestel en beleid anno nu, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionaliteit van docenten en sturen op onderwijskwaliteit.
 • Netwerk lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs
  Het netwerk van lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als in de relatie met het bedrijfsleven. Het netwerk beoogt bij te dragen aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet zij door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.
 • Pre promotietraject
  De weg naar een promotie voor de docent vaak geen gebaand pad. Mbo-docenten hebben vragen als: Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Of, wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? En: is het wel een realistische keuze? Op initiatief van de ‘Beroepsvereniging Opleiders in het mbo’ (bvmbo) hebben ECBO, het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU) een pre-promotietraject ontwikkeld voor mbo-docenten met promotieambities.
 • Teacher in the lead
  De leergang Teacher in the lead is speciaal ontwikkeld voor ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead; koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken. De deelnemer is mbo-opleider, en is verbonden aan een onderwijsinstelling.
  De leervragen van de deelnemers vormen de leidraad voor de inhoudelijke invulling van de leergang.