Bijeenkomsten

De geplande bijeenkomsten zijn terug te vinden in de agenda.

 • Dondermiddaglezing
  De donderdagmiddaglezingen zijn vooral bedoeld om onderwijsprofessionals (deelnemers) te laten kennisnemen van wetenschappelijk onderzoek en de kloof tussen de academische wereld en de praktijk van het beroepsonderwijs te verkleinen. Tijdens de donderdagmiddaglezingen geven veelal promovendi of net gepromoveerden een korte presentatie van hun onderzoek. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen en met de onderzoeker in gesprek te gaan.
 • Debatcafe
  Jaarlijks organiseert ECBO een aantal debatcafés. Een gastspreker geeft een korte inhoudelijke toelichting op een actueel thema, waarna de deelnemers aan de hand van stellingen met elkaar het debat voeren. Aan iedere bijeenkomst ligt recent onderzoek ten grondslag. Doel van het debat is om verschillende perspectieven op een actueel thema voor het voetlicht te brengen en scherpte te krijgen in argumentaties die ten grondslag liggen aan verschillen in opvattingen. Zo leveren we een gefundeerde bijdrage aan het maatschappelijk debat.
 • Webinars
  ECBO organiseert webinars, oftewel: online seminars, voor onderwijsprofessionals die meer willen weten over een specifiek thema. Van docent tot directeur, van beleidsmaker tot onderzoeker. De webinars worden gepresenteerd door experts op het thema en kunnen door deelnemers online gevolgd worden. Bovendien kan het webinar daarna op elk gewenst moment worden terug gekeken. Deelnemers kunnen ook actief meedoen met het webinar, via de live polls en de chatfunctie ontstaat er live interactie tussen de presentatoren en het publiek dat de uitzending live volgt.
 • Mbo onderzoeksdag
  De Mbo Onderzoeksdag is een tweejaarlijks terugkerend evenement voor iedereen in het mbo die betrokken is bij onderzoek. De dag staat in het teken van onderzoek in het mbo, kennis uitwisselen en inspiratie opdoen. Tijdens deze dag wisselen plenaire sessies en workshops elkaar af. U kunt actief met de presentatoren in gesprek over het doen van onderzoek, de uitkomsten ervan en de mogelijke doorwerking in het (eigen) onderwijs.