Handleiding formatief evalueren van rekenen in het mbo

Beproefde technieken om inzicht te krijgen in het leren van studenten

Handleiding formatief evalueren rekenen in het mbo

15 november 2021

Deze handleiding bevat een overzicht met 15 formatieve toetstechnieken voor vak rekenen. Deze technieken geven rekendocenten inzicht in het leren van mbo-studenten en zijn ontwikkelt, uitgevoerd en getest binnen het project ‘Grip op leerpotentieel’. In dit project onderzochten ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO of formatieve toets- en evaluatietechnieken taal- en rekendocenten kunnen helpen ondersteuning op maat te bieden bij de lessen Nederlands en rekenen. Het resultaat: een handleiding met formatieve toetstechnieken voor het vak Rekenen en een handleiding voor het vak Nederlands.

Inlopen van leerachterstanden

Veel studenten in een entreeopleiding of een mbo-opleiding op niveau 2 starten hun opleiding met een leerachterstand bij taal of rekenen. Om een startkwalificatie te kunnen behalen, moeten zij deze achterstand in relatief korte tijd inlopen. Beschikbare instaptoetsen geven een algemeen beeld en bieden weinig handvatten voor de inrichting van het onderwijs op maat. Docenten missen middelen om het niveau van studenten goed in te schatten en geven aan het moeilijk en tijdrovend te vinden differentiatie in de klas toe te passen en studenten op hun eigen niveau te ondersteunen. De formatieve toetstechnieken uit het onderzoek bieden hier een oplossing door docenten inzicht te geven in het leren en kunnen van mbo-studenten zonder het afnemen van een toets.

Lees meer over formatief evalueren in het beroepsonderwijs