Handleiding | Ontwerpen van Excellentieprogramma’s

Handleiding | Ontwerpen van Excellentieprogramma’s

07 april 2021

De handleiding ‘Ontwerpen van Excellentieprogramma’s’ biedt handvatten bij de inrichting van een excellentieprogramma in het mbo. Excellentieprogramma’s kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Bij het inrichten van een dergelijk programma is het belangrijk om na te denken over je visie op excelleren, de positionering van excellentieonderwijs, leerdoelen en de leeromgeving. De handleiding geeft per aspect aan tussen welke twee uitersten een excellentieprogramma zich kan bewegen. Het is daarbij zaak om goed na te denken of en hoe de verschillende aspecten onderling met elkaar verenigbaar zijn.

Onderzoek naar excelleren in het creatief-technisch mbo

Deze handleiding is het resultaat van het onderzoek naar excellentieprogramma’s in het creatief-technisch mbo. ECBO en ESO TU/e onderzochten tussen 2015 en 2020 hoe deze programma zijn opgebouwd en hoe deze programma’s bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemende studenten.