Factsheet voortijdig schoolverlaten in het mbo

In het kader van het onderzoeksproject ‘Succesvolle aanpakken mbo-studenten in kwetsbare positie’

Factsheet vsv in het mbo

11 november 2021

Steeds meer jongeren in Nederland verlaten school zonder startkwalificatie en dit met name in het beroepsonderwijs. Dit blijkt uit de scriptie door Mona Almushat over het thema voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs dat zij in het kader van dit onderzoeksproject uitvoerde. Door een systematische review volgens de PRISMA-procedure over de onderliggende factoren analyseerde ze twee hoofdcategorieën: individuele factoren en omgevingsfactoren. Op individueel gebied zijn terugkerende factoren emotionele stabiliteit, spijbelgedrag en gebrek aan motivatie. Terugkerende factoren op omgevingsniveau zijn o.a. intimidatie en discriminatie op de stageplek, gebrek aan ouderlijke responsiviteit en niet betrokken klasgenoten. De belangrijkste resultaten zijn gepubliceerd in een factsheet over vroegtijdig schoolverlaten in het mbo. De factsheet download je via de button onderaan deze pagina.

Onderzoeksproject Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie

De scriptie ‘Voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs: een systematische review over onderliggende factoren’ is geschreven in het kader van het onderzoek naar succesvolle aanpakken rondom doorstroom van mbo-studenten niveau-1 en 2 in een kwetsbare positie. De onderzoekers brengen samen met verschillende roc’s de verbetercyclus binnen de scholen in kaart met als doel een doorlopende onderwijsloopbaan en uitval te voorkomen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en ECBO voeren dit praktijkgericht onderzoek uit met subsidie van het NRO. Meer over het onderzoeksproject lees je hier.

Lees meer over de in- en doorstroom in het mbo